Resultatenheter

BILDNINGSNÄMNDEN:

Bildningsförvaltningen

Ansvarig: Pernilla Engqvist-Widegren,
tel 0512-318 13,
e-post pernilla.engqvist-widegren@vara.se

Skolmåltider

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson,
tel. 0512-313 21,
ann-kristin.torstensson@vara.se

Elevhälsa

Ansvarig: Irene Nelander,
tel 0512-311 24,
e-post irene.nelander@vara.se

Torsgården Frejgården förskolor

Ansvarig: Carola Nord,
tel 0512-312 85,
e-post carola.nord@vara.se

Arentorps barnomsorg och skola

Ansvarig: Anna-Lena Claesson,
tel 0512-317 73,
e-post annalena.claesson@vara.se

Vedums  skola

Ansvarig: Charlotte Svensson dos Santos,
tel 0512-317 92,
e-post charlotte.svensson-dossantos@vara.se

Vedums förskola

Ansvarig: Frida Skoog
tel 0512-310 38
e-post frida.skoog@vara.se

Larv-Tråvads skola

Ansvarig: Charlotte Svensson-Dos Santos
tel 0512-317 92,
e-post charlotte.svensson-dossantos@vara.se

Levene barnomsorg och skola

Ansvarig: Lars-Åke Svantesson,
tel 0512-318 14,
e-post lars-ake.svantesson@vara.se

Kvänums skola

Ansvarig: Leif Olsson,
tel 0512-317 98,
e-post leif.olsson@vara.se

Kvänum-Tråvads förskolor

Ansvarig: Birgit Ohliv
tel 0512-318 03
e-post birgit.ohliv@vara.se

Västra/Park skolan Vara

Ansvarig: Birgitta Ahlberg,
tel 0512-311 48,
e-post birgitta.ahlberg@vara.se

Särskolan

Ansvarig: Anders Englund,
tel 0512-311-36,
e-post anders.englund@vara.se

Alléskolan Vara

Ansvarig: Linda Esseholt,
tel 0512-311 60,
e-post linda.esseholt@vara.se

Lagmansgymnasiet

Ansvarig: Mats Johnsson
tel. 0512-311 90,
e-post mats.johnsson@vara.se

Baden

Ansvarig: Toni Apell,
tel 0512-318 05,
e-post toni.apell@vara.se

Kultur Vara

Ansvarig: Karin Beckman,
tel 0512-312 33,
e-post karin.beckman@vara.se

Kontakt

Sidansvarig:

Vara kommun | Stora Torget 8 | 534 81 Vara | Tel: 0512-310 00
E-post: vara.kommun@vara.se | Organisationsnr: 212000-2924