Artikeln publicerades 26 juni 2024

Vara kommuns förskolor kombinerar språk och estetik för att främja barns utveckling

barngrupp sitter framför på golvet med ryggen vänd mot kameran, framför sitter en pedagog som ler mot barnen. I bakgrunden syns en scen i en lokal.

Sedan 2020 har alla kommunala förskolor i Vara kommun arbetat med språkprojekt som syftar till att utveckla barnens språkkunskaper genom en kombination av bokläsning och estetiska uttrycksformer. Detta initiativ, ledd av rektor, är utformat för att både förbättra barnens lärande och ge personalen möjlighet att använda sin kreativitet och sina intressen.

På Vara västra förskola har barn i åldrarna 4 och 5 år deltagit i mindre grupper, där de fått utforska olika estetiska uttrycksformer som skapande och målning, dans, rörelse, programmering samt sång. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska barnen få möjligheter att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta innebär att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa med hjälp av olika material och tekniker, både digitala och traditionella.

Genom att inkludera musik och skapande i undervisningen får barnen möjlighet att kommunicera lekfullt, kreativt och språkutvecklande. Dessutom uppmuntras personalen att benämna och diskutera alla aktiviteter med barnen, vilket bidrar till att de lär sig de korrekta orden och utökar sitt ordförråd. Detta helhetsperspektiv gör det möjligt för skapandet att fungera både som ett innehåll och en metod för att främja barnens utveckling och lärande i förskolan.

Se ett filmklipp från Varas västra förskola med rektor Mirja Lennerskog, barnskötare Asta Stulgaityte Zigmantiene, och förskolelärare Sara Lundin via länkarna.

Filmklipp Varas västra förskola på Instagram Länk till annan webbplats.

Filmklipp Varas västra förskola på Facebook Länk till annan webbplats.

några teckningar på ett bord som föreställer en cirkel med ögon, färgerna blå, orange och grön. Barnhänder syns intill teckningarna.