Artikeln publicerades 15 maj 2024

Angående VaraNet AB

På uppdrag av kommunstyrelsen har VaraNet AB under en längre tid arbetat med en utbyggnadsplan för bredband för Vara kommun. Det har nu framkommit att tidigare VD har ingått avtal för utbyggnaden utan att beslut har fattats i kommunfullmäktige.

Beslut om planen fattades av styrelsen i VaraNet AB den 15 mars och därefter skulle planen gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. Men nu har det framkommit att tidigare VD har ingått avtal för utbyggnaden utan att beslut har fattats i kommunfullmäktige. Vad som hittills framkommit är att VaraNet AB har ingått avtal om ca 25 miljoner kronor med en leverantör utan de beslut och underlag som krävs. Det har även uppstått frågetecken kring hur lagen om offentlig upphandling har tillämpats.

VD för VaraNetAB blev entledigad från sitt uppdrag den 10 maj. En tillförordnad VD kommer att tillsättas inom kort. Samtidigt inleds den formella processen med rekrytering av en ny VD.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer att utreda de ekonomiska förutsättningarna för bredbandets utbyggnad för beslut i sedvanlig beslutsprocess. Ambitionen är att överlämna ett beslutsunderlag inom kort. Kommunens ambition är att våra invånare och företag inte ska påverkas av det som inträffat.