Tillgänglighetsredogörelse

Vara kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.vara.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.vara.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Kontakta kommunens kontaktcenter

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Fyll i formuläret nedan eller skriv till e-post: kommunikation@vara.se


Fyll i de brister i tillgänglighet du har hittat på Vara kommuns hemsida

Fyll i ditt namn
Kontakt
Kontakt


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast våren 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Dokument är inte tillgängliga.
 • Det finns inte tillräcklig hjälp för att fylla i mejladressen i anmälan till nyhetsbrevet.
 • Vissa texter syns dåligt mot bakgrundsfärgen.
 • Undertexter syns inte tillräckligt bra i alla filmer.
 • Filmer saknar syntolkning.
 • Rubriker är inte alltid uppmärkta som rubriker; ibland är det bara fetmarkerad text.
 • Några tabellrubriker är inte märkta som rubriker.
 • Det är svårare att använda skärmläsare då det saknas korrekt kodade listor för länkar och text.
 • Texter och funktioner så som menyn kan vara svåra att se i olika skärmstorlekar, skärmlägen och vid förstoring.
 • Registret över förtroendevalda har en engelsk titel istället för en svensk när det läses upp av skärmläsare.
 • Länken till en annan webbplats ger inte information till skärmläsaren att användaren kommer att lämna vara.se
 • Skärmläsare får inte reda på att vissa fält i formulär är obligatoriska.
 • Flera bilder i rad med olika motiv har samma bildbeskrivning.
 • Några knappar och länkar har svag fokusmarkering, så det är svårt att se vilket som är aktivt.
 • Sökfunktionen för bibliotekets böcker påminner för mycket om sökfunktionen på Vara.se webbplats och berättar inte att användaren hamnar på en bibliotekets webbplats istället.
 • Sökfält som leder till samma sökningar har olika namn.
 • På många sidor finns knapparna ”Ja” och ”Nej”, vilka hör till frågan ”Hjälpte informationen på sidan dig?”. För skärmläsaranvändare finns ingen koppling mellan frågan och svaren.
 • Någon enstaka länk är på engelska och har inte rätt språkkod, den blir då uppläst på svenska av skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 16 juni 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 augusti 2023.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?