Artikeln publicerades 17 maj 2024

Anmälningsplikt för kyltorn

Bild på e-tjänsten.

Från och med den 1 februari 2024 infördes anmälningsplikt för kyltorn med syftet att minska risken för spridning av legionella. Det är nu obligatoriskt för verksamheter i Vara kommun att anmäla sina kyltorn till miljö- och byggenheten.

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation och smittspridning behöver förebyggas. Innehavare av kyltorn är därmed skyldiga att anmäla kyltorn till miljö- och byggenheten.

Här är några viktiga datum att ha i åtanke:

  • Om ett kyltorn uppfördes eller användes före den 1 februari 2024 ska det vara anmält senast den 31 december 2024.
  • Om ett kyltorn uppförs eller används efter den 1 februari 2024 ska kyltornet vara anmält senast sen 1 augusti 2024.

Observera att om kyltornet ingår i verksamheter som redan innan är anmälnings- eller tillståndspliktiga behöver dessa inte anmälas på nytt.

Har du frågor?

För mer information besök sidan kyltorn, eller ta kontakt med miljö- och byggenheten på telefonnummer: 0512-310 00