Artikeln publicerades 20 februari 2024

Första steget mot en luftigare och mer varierad park

Kollage av två bilder på träd med löv i höstskrud.

Förra veckan påbörjade parkenheten ett arbete med att byta ut viss växtlighet i Badhusparken. Målet är en luftigare park med större variation vad gäller färg och typer av växtlighet.

Badhusparken är en grön oas i centrala Vara. Med sina parkytor, lekplats, scen och café är det en mötesplats som samlar både stora och små. Trivsel och trygghet i parken är viktig för dess besökare. Mot bakgrund av det har kommunens parkenhet sett ett behov av att se över växtligheten i parken. Det finns flera stora träd som har växt sig alldeles för stora för platsen och ett flertal buskage som inte längre ser trevliga ut. Därför påbörjade parkenheten förra veckan ett arbete med att förnya parken. Mer färg och variation ska till, bland annat i form av en dahliarabatt och en spaljé med klängväxter.

Flera träd har vuxit sig så höga att de skymmer belysningen i parken, vilken minskar tryggheten. Vi kommer därför att fälla några träd, bland annat den stora eken som står bredvid Badhusparkens café. Vi kommer också att stamma upp ekarna runt själva parken för att få en ljusare och luftigare park.

Arbetet i parken kommer till stor del att ske under våren 2024. Till en början kommer vi att ta bort buskage och träd och det kan därför se kalt ut under en tid. På de flesta platserna kommer nya planteringar att göras längre fram.

Frågor och svar om arbetet i Badhusparken