Artikeln publicerades 2 april 2024

Tillsyn för att minska illegal avfallshantering

Under våren kommer miljöenheten inleda ett omfattande tillsynsprojekt för att minska illegal avfallshantering.

Vi kommer att besöka olika verksamheter och privatpersoner som kan antas hantera avfall, genom exempelvis skrotning, ombyggnad av bilar och upplag med mera.

Illegal avfallshantering utgör ett växande problem inte bara i Vara kommun utan också i hela Sverige och internationellt. Det är av största vikt att alla, både företag och privatpersoner, är medvetna om och följer lagstiftningen kring avfallshantering.

För att underlätta för dig som verksamhetsägare eller privatperson, rekommenderar vi att du redan nu går igenom vilket avfall du har och hur det bör hanteras korrekt. Det kan också vara bra att se till att all nödvändig dokumentation är tillgänglig. På så vis kan du undvika oväntade kostnader, eftersom tillsynsbesök debiteras per timma.

Är du osäker på vad som gäller eller hur du ska gå tillväga? Tveka inte att kontakta vår miljöenhet genom kontaktcenter på 0512-310 00.