Vattenmätare

Här kan du läsa om ansvar för vattenmätare, hur du läser av din vattenmätare och vad du ska tänka på inför byte av vattenmätare.

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten och det styr vad du ska betala i VA-avgift.

Vattenmätaren tillhandahålls av och tillhör VA-enheten på Vara kommun. Vattenmätaren monteras av personal från vattenverket och byts ut enligt ett regelbundet intervall. För en villa byter vi vattenmätare ungefär vart tionde år. Bytet är kostnadsfritt.

Så läser du av din vattenmätare

För att du ska betala rätt avgift för ditt vatten behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Vi skickar ut avläsningsblankett en gång om året. Du kan även gå in på e-tjänsten Avläsning vattenmätare för att lägga in din avläsning.

När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrukning. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justeras det på nästa faktura.

Vattenmätare och pilar som visar var man ska läsa av den.

Mätarnummer - pil 1 på bilden

Mätarnumret är mätarens identifikationsnummer som registreras på kunden och läggs in i vår databas. Mätarnumret används för att registrera byten och avläsningar.

Mätarställning - pil 2 i bilden

Här läser du av den förbrukade vattenmängden.

Flödesvisare - pil 3 i bilden

Hjulet visar om vatten flödar genom vattenmätaren. Om visaren snurrar trots att alla kranar i fastigheten är stängda, kan det vara läckage någonstans. En vanlig orsak är en läckande toalettstol.

Ansvar för vattenmätaren

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta VA-enheten om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för byte eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Om du bygger om eller bygger till kan det hända att vattenmätaren behöva flyttas. Det är bara kommunens VA-enhet som får montera ner och sätta upp vattenmätaren samt hantera avstängningsventilen vid tomtgräns.

Vattenmätaren ska vara plomberad och får INTE brytas. Detta för att säkerställa att den inte manipulerats.

Inför byte av vattenmätare

Du får ett brev från oss när det är dags att byta vattenmätare. I brevet får du veta tidpunkten för bytet och vad du ska tänka på innan. Inför bytet, tänk på att:

  • Kontrollera att det är fritt tillträde till mätaren och att mätarplatsen är tillgänglig.
  • Platsen bör vara upplyst.
  • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avstängningsventilen fungerar, det vill säga att den stänger helt. Avstängningsventilen sitter innan mätaren på inkommande vattenledning. Om ventilen inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet vid mätarbytet. För att enklast kontrollera att avstängningsventilen fungerar, stäng ventilen närmast före vattenmätaren. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten. Om det inte kommer något vatten i kranen och kugghjulen på din mätare står still, fungerar din avstängningsventil som den ska. Om avstängningsventilen inte fungerar, kontakta en VVS-installatör för åtgärd. Avstängningsventilen måste lagas innan vi kan byta vattenmätaren.
  • Om du har en avstängningsventil av typ LK 580 är ventil och konsol inte längre godkända. De måste då bytas ut innan vi kan komma och byta vattenmätare.
  • Vattnet kommer att vara avstängt i fastigheten medan arbetet pågår.
  • Någon måste vara hemma under vårt besök. Vi går inte in med utlagda nycklar eller liknande.

Bytet av vattenmätare är gratis. Men om du inte är hemma vid den föreslagna tiden och inte har meddelat oss detta, debiterar vi en avgift. I brevet står ett telefonnummer som du kan ringa om den föreslagna tiden inte passar och du vill byta tid.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?