Artikeln publicerades 16 november 2023

Förslag till strategisk plan och budget för 2024-2027

Strategisk plan och budget 2024-2027 för Vara kommun har beretts av kommunstyrelsen och ska nu godkännas av kommunfullmäktige på sammanträdet den 27 november.

Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8, paragraf 14, ska kommunstyrelsens budgetförslag hållas tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska godkännas.

Budgetförslaget finns publicerat på sidan för fullmäktige.

Förslag till strategisk plan och budget 2024-2027