Kommunfullmäktige

Här får du information om kommunfullmäktige i Vara kommun. Du får också veta hur du kan ställa en fråga till fullmäktige.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar framför allt i ärenden som gäller hela kommunen, ärenden som är av stor eller principiell vikt och i ärenden som påverkar kommunens budget. 

Vara kommun har sju invalda partier i kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 och dessa har valteknisk samverkan.

  • M, SD och KD har tillsammans 23 av 45 mandat.
  • S och V har tillsammans 13 av 45 mandat.
  • C har 4 av 45 mandat
  • HVKB har 5 av 45 mandat

Föredragningslista och tillkännagivande

I samband med att kommunfullmäktiges kallelse skickas ut till alla förtroendevalda, publiceras kallelsen på kommunens digitala anslagstavla här på hemsidan. Sammanträdet annonseras också i Nya Lidköpingstidningen, NLT.

Lyssna på kommunfullmäktige

Sammanträdet direktsänds via radio på 87,8Mhz och på www.radiovara.se.

Lyssna på kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Ställ din fråga till kommunfullmäktige

Du som medborgare ska kunna ställa frågor till kommunfullmäktige. Det kallas för allmänhetens frågesstund och sker tre gånger om året under fullmäktiges sammanträden.

  • när fullmäktige behandlar årsredovisningen, vanligtvis i mars
  • när fullmäktige behandlar budgetramarna, vanligtvis i juni
  • när fullmäktige behandlar budgeten, vanligtvis i november

Vid allmänhetens frågestund besvaras även frågor som lämnats in skriftligen av kommuninvånare och skickats till kommunens kansliavdelning senast två veckor före dagen då kommunfullmäktigesammanträdet ska hållas. Frågorna behöver inte röra ärenden på fullmäktiges dagordning.

Vid allmänhetens frågestund får det inte förekomma någon diskussion eller debatt.

Vill du lämna in en fråga till allmänhetens frågestund kan du göra det via e-post till kommun@vara.se eller via brev till Vara kommun, 534 81 Vara. Märk din skrivelse med ”Fråga till allmänhetens frågestund”.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?