Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

 • Teknisk nämnd 18 september 2023 §§ 83-89Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  22 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  13 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Socialnämndens arbetsutskott 20 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  20 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  11 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Överförmyndarnämnden 19 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Överförmyndarnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  19 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  10 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Teknisk nämnd 18 september 2023 § 82Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  18 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  9 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kallelse till kommunfullmäktige 25 september 2023Ämne:Kallelse
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Kallelse
  Datum för tillkännagivandet:
  14 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  26 september 2023
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll eller handling:
  Kommunfullmäktige

  Här tillkännages kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

  I samband med att kommunfullmäktiges kallelse skickas ut till alla förtroendevalda, publiceras kallelsen här på kommunens digitala anslagstavla. Sammanträdet annonseras också i Nya Lidköpingstidningen, NLT.

 • Bildningsnämndens arbetsutskott 13 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Bildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  13 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  4 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunstyrelsen 6 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  12 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  4 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Socialnämndens arbetsutskott 6 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  8 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  29 september 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivande om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten, en så kallad laglighetsprövning.

Överklaga kommunala beslut

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?