Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

 • Bildningsnämnden 21 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Bildningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  21 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  14 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
 • Miljö- och byggnadsnämnden 20 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Miljö- och byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  21 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  14 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Teknisk nämnd 19 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  19 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  12 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Socialnämndens arbetsutskott 14 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  14 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  7 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunrevisionen 7 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  12 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  5 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunstyrelsen 7 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  9 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  1 mars 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Bildningsnämndens arbetsutskott 7 februari 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Bildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  8 februari 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  29 februari 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivande om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten, en så kallad laglighetsprövning.

Överklaga kommunala beslut

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 feb kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?