Politik och sammanträden

 • Kommunfullmäktige

  Här får du information om kommunfullmäktige i Vara kommun. Du får också veta hur du kan ställa en fråga till fullmäktige.

 • Den politiska styrningen

  På den här sidan får du information om den politiska ledningen i kommunen. Det finns också information till dig som är förtroendevald.

 • Kommunstyrelse och nämnder

  På den här sidan kan du läsa mer om kommunstyrelsen och Vara kommuns olika nämnder.

 • Förtroendemannaregister

  Här kan du söka uppdrag och kontaktuppgifter bland samtliga förtroendevalda i Vara kommun.

 • Anslagstavla

  Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

 • Kommunala råd

  I kommunen finns ett antal råd som är utsedda av kommunfullmäktige. Här kan du läsa om dem och deras uppdrag.

 • EU-val 2024

  Här hittar du bland annat information om valdistrikt, vallokaler och hur du kan rösta.