Våra kommunala bolag

Vara kommun har fyra kommunala bolag. Här får du veta vad deras uppdrag är.

Vara Bostäder AB

Vara Bostäders huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Vara kommun. Bolaget är en viktig funktion i kommunens totala utveckling och har fastigheter på flera orter i kommunen.

Verkställande direktör: Håkan Lindell

Ytterligare information finns på bolagets hemsida.

Vara Bostäder AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Förtroendevalda Vara Bostäder AB

Vara Industrifastigheter AB

Vara Industrifastigheter ska främja och utveckla Vara kommun genom att erbjuda små och stora företag ändamålsenliga lokaler.

Verkställande direktör: Håkan Lindell

Ytterligare information finns på bolagets hemsida.

Vara Industrifastigheter AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Förtroendevalda Vara Industrifastigheter AB

Vara Konserthus AB

Vara Konsethus ska se till att alla har möjlighet att ta del av kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden. Vara Konserhus har även i uppdrag att samarbeta med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet för att stärka kulturens roll i Vara kommun.

Bolaget har till uppgift att ordna offentliga föreställningar och konserter, tillhandahålla möteslokaler samt driva eller tillhandahålla restaurangverksamhet i samband med aktiviteter i Vara Konserthus.

Verkställande direktör: Petra Kloo

Ytterligare information finns på bolagets hemsida.

Vara Konserthus AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Förtroendevalda Vara Konserthus AB

VaraNet AB

VaraNet AB arbetar med att skapa och underhålla infrastruktur för elektronisk kommunikation i Vara kommun. Företagets mål är att göra bredband tillgängligt för invånare och företag, utveckla innovativa metoder och använda modern teknik för att erbjuda prisvärda kommunikationslösningar.

VaraNet AB siktar på att bli ledande inom sitt område och samarbetar med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag för att uppnå fördelar genom samarbete och effektivisering.

Tf. verkställande direktör: Björn Ekendahl Haugland

Ytterligare information finns på bolagets hemsida.

VaraNet AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Förtroendevalda VaraNet AB

Protokoll och styrande dokument

I vårt protokollarkiv hittar du protokoll från bolagens sammanträden. I författningssamlingen finns styrande dokument som exempelvis ägardirektiv.

Protokollarkiv

Författningssamling

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?