Boka kommunens hallar och bad

Här får du information om hur du bokar kommunens idrottshallar och badhus.

Föreningar, företag och allmänheten kan hyra tider i idrottsanläggningar och låna viss utrustning av Vara kommun till motionsverksamhet, träning, tävling och olika arrangemang. Uthyrning av kommunens hallar och bad sker uppdelat på tre säsonger: vår, sommar och höst, när kommunens egen verksamhet inte hindrar det.

Via Vara kommuns boknings- och föreningsportal kan du boka kommunens idrottshallar och bad. Bokningsbekräftelse skickas ut med e-post.

Bokningsregler för kommunens idrottshallar

Kommunens målsättning med bokningsreglerna är att alla som bokar ska vara medvetna om vad vilka förutsättningar och regler som gäller.

Följs inte reglerna kan du som hyr lokalen bli ersättningsskyldig om merkostnader uppstår. Möjligheten att få hyra lokaler framöver kan också försvåras.

Bokning

Bokningskriterier

 • Lägsta ålder för bokning av lokaler och utrustning är 18 år.
 • Minsta bokningsbara tid är 1 timme/tillfälle.
 • Du får inte använda idrottsanläggningen för annat ändamål än det bokningen säger. Interna omfördelningar mellan olika aktiviteter i en förening får inte göras. Bryter du mot dessa regler kan det innebära att du förlorar dina kommande tider.
 • Det ska framgå tydligt vem som är ansvarig för bokningen, (namn och kontaktuppgifter). Personen kan överlåta ansvaret till exempelvis en annan tränare/ledare men ska då se till att denne har kunskap om gällande regler.

Ditt ansvar

 • Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden.
 • Den hyrda tiden ska respekteras och idrottsanläggningen/lokalen ska lämnas iordningställd och klar när hyrestiden är slut.
 • Ansvarig ledare ansvarar för att framtaget material, egen eller lånad, plockas bort och ställs tillbaka på avsedd plats.
 • Ansvarig ledare är skyldig att se till:
  • att det är grovstädat och snyggt i såväl idrottslokalen som i omklädningsrummen.
  • att inte lämna sopor efter arrangemang/kalas
  • att dörrar och fönster är låsta.
  • att duschar och kranar är avstängda.
  • att inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsning.

Vid skador på lokalen

 • Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till kommunen.
 • Ansvarig ledare är skyldig att se till att eventuella uppkomna skador och larm ersätts.

Övrig information

 • Den tid som bokas avser effektiv tid i hallen. Tillgång till omklädningsrum ligger utanför bokad tid och ingår i priset. Varje grupp/lag har tillgång till omklädningsrummen 15 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.
 • Du kan boka ljudanläggningar och hjärtstartare i mån av tillgång i bokningssystemet. Bokad ljudanläggning och hjärtstartare hämtas och lämnas på biblioteket i Vara efter överenskommelse.
 • Det är endast tillåtet att använda skor för inomhusbruk som inte färgar av sig på idrottsgolven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolven.
 • Det är endast tillåtet att använda utrustning som är avsedd för inomhusbruk i gymnastik- och idrottshallar.
 • Rökning, alkohol, eller andra droger är inte tillåtet i eller i nära anslutning till kommunens idrottsanläggningar/lokaler.
 • Utrustning med mera får inte användas i omklädningsrum, korridorer eller andra utrymmen som inte tillhör gymnastik- och/eller idrottshallen.
 • Lånat material som ljudanläggningar, hjärtstartare återlämnas i samma skick som vid uthämtningen.

Bokningssäsonger

 • Vår: 1 januari-15 juni
 • Sommar: 16 juni-15 augusti
 • Höst: 16 augusti-31 december

Säsongs- och ströbokning av tider sker enligt nedanstående ordning: (Gäller 16 aug-15 juni)

Senast 31 maj ska dessa anmält önskemål

 • Tävlingsverksamhet och större arrangemang. Anmäl önskemål senast 31 maj. *
 • Föreningsarrangerad ungdomsverksamhet. Anmäl önskemål senast 31 maj.
 • Motionsverksamhet i föreningsregi. Anmäl önskemål senast 15 juni.

* Match- och tävlingsplanering meddelas från respektive förening och läggs in så fort det är möjligt.

Efter 15 juni släpps övriga tider fria i bokningssystemet

 • Annan verksamhet som privatpersoner eller företag.

Eventuella justeringar/önskemål inför vårsäsongen meddelas senast 1 december.

Avbokning

Om du behöver avboka en lokal ska du göra det senast 24 timmar i förväg. Avbokas lokalen i tid debiteras ingen hyra. Om du inte nyttjar din bokade tid debiteras du enligt normal taxa.

Vara kommun har rätt att göra avbokningar om det uppkommer större arrangemang, viktiga möten eller sammankomster. Avbokning ska då ske minst 72 timmar före bokad tid.

Avgifter och priser

För ströbokningar av privatpersoner och företag betalas bokningen via kort eller swish vid bokningstillfäller. Ströbokningar innebär färre bokningar än 10 stycken per termin. Om antalet tillfällen är fler än 10 stycken kan du få en faktura.

Som förening kan du begära en samlingsfaktura per termin.

Avgifter lokalbokning

Lokal

Pris förening

Pris privatperson/företag

Alléhallen
Hela
Halva
Med betalande publik


120 kr/tim
65 kr/tim
300 kr/tim


200 kr/tim
120 kr/tim
300 kr/tim

Arentorps idrottshall

65 kr/tim

100 kr/tim

Nästegårdsskolans idrottshall

100 kr/tim

180 kr/tim

Larvs idrottshall

65 kr/tim

100 kr/tim

Tråvads idrottshall

65 kr/tim

100 kr/tim

Västra förskolans idrottshall

65 kr/tim

100 kr/tim

Avgifter ljudanläggning och hjärtstartare

Övrigt

Pris förening

Pris privatperson/företag

Ljudanläggningar

Gratis

Ej för utlån

Hjärtstartare

Gratis

Ej för utlån

Fördelningskriterier

När flera önskar hyra en lokal samtidigt är det Vara kommun som utifrån fördelningskriterier beslutar om vem som får hyra lokalen. Våra kriterier är:

 1. Tävlingsverksamhet och större arrangemang
 2. Föreningsarrangerad ungdomsverksamhet
 3. Motionsverksamhet i föreningsregi
 4. Annan verksamhet som privatpersoner eller företag

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?