Buller

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för buller och vad du kan göra om du uppfattar det som störande

Långvarigt buller

Upplever du att du blir störd av långvarigt eller ofta återkommande buller kan du anmäla det till miljöenheten via kontaktcenter. Vi kan skapa ett tillsynsärende och ibland utifrån vad det är för sorts buller kräva åtgärd från den som är ansvarig för att bullret uppkommer.

Anteckna gärna under ett par veckors tid om det är på särskilda tider på dygnet, hur länge, om det ökar eller minskar i styrka ibland. Då kan vi pricka in eventuell inspektion bättre.

Hög musik

Spelar någon väldig hög musik och du störs av det ska du kontakta polisen på telefonnummer 11414.

Riktvärden ljud

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd och vägledning om buller och höga ljud. Där beskrivs hälsoeffekter, olika sorters buller och du hittar riktvärden för buller. Länk till annan webbplats.

Definition

Definitionen för buller är oönskat ljud. Även önskade ljud som musik kan bli oönskade om till exempel ljudnivån blir väldigt hög. Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett vanligt problem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Förutom att det stör så kan det även påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?