Miljöskydd

 • Biltvätt på gatan

  Tvätta inte bilen på uppfarten eller gatan. Här hittar du tips på hur du tvättar bilen på rätt sätt.

 • Farligt avfall

  Du som privatperson ska lämna ditt farliga avfall på Heljeveds återvinningscentral. Här hittar du en sorteringsguide.

 • Förorenade områden

  Här kan du läsa om hur du gör om du upptäcker eller orsakar en förorening. Läs också om anmälningsplikt vid sanering och om Länsstyrelsens riskklassning av förorenade områden.

 • Installation av värmepump

  Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om installation av värmepump.