Installation av värmepump

Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om installation av värmepump.

Innan du ska installera en värmepump behöver du skicka in en ansökan till miljö- och byggenheten. Tänk på att handläggningen går snabbare om du skickar in kompletta handlingar från början.

Detta behöver du ha med i en ansökan

Förutom en komplett ansökan för installation av värmepump ska du bifoga en situationsplan/karta. En sådan kan du få från oss på kommunen. Uppgifterna som behöver vara inritade är olika beroende på om du ska anlägga en bergvärmepump eller jordvärmepump.

Kontrollera var dina ledningar går

Innan du bestämmer dig för var borrhålet ska placeras behöver du kolla upp andra ledningars placering. Var finns kommunala VA-ledningar om du har kommunalt vatten? Var har du fiberledningar, elledningar? En god hjälp kan vara Ledningskollen.

Ledningskollen - var kan jag gräva? Länk till annan webbplats.

Bergvärme

  • Borrhålets och anslutningsledningens placering.
  • Avstånd till hus och tomtgräns (det behöver vara minst 4 meter till husvägg och 10 meter till tomtgräns). Grannemedgivande ska bifogas om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgränsen.
  • Avstånd till närmaste avloppsanläggning och dess utsläppspunkt (det behöver vara minst 30 meter).
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (det behöver vara minst 30 meter om brunnen är borrad och minst 20 meter om brunnen är grävd).

Om borrhålets placering ändras efter att ansökan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

Jordvärme

  • Kollektorslangarnas placering och anslutningsledning in till huset.
  • Avstånd till hus och tomtgräns (det behöver vara minst 4 meter till hus och 10 meter till tomtgräns).
  • Avstånd till närmaste avloppsanläggnings utsläppspunkt (det behöver vara minst 30 meter).
  • Avstånd till närmaste vattentäkt (det behöver vara minst 30 meter om brunnen är borrad och minst 20 meter om brunnen är grävd).
  • Grannemedgivande ska bifogas om slangen placeras närmare än 10 meter från tomtgränsen.

Om kollektorslangens placering ändras efter att ansökan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

Om du bor i ett vattenskyddsområde

I vattenskyddsområden behöver du ett särskilt tillstånd för att få anlägga en värmepump. VA-enheten på tekniska förvaltningen får möjlighet att yttra sig i ärendet. Du använder samma ansökan och kommer i svaret att få krav på att vara extra försiktig vid anläggandet. Det är viktigt att diskutera detta med installatör och borrare.

Vattenskyddsområden finns i Jung, Vedum, Helås och Levene.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?