Pågående detaljplaner och planprogram

Här kan du se alla våra pågående detaljplaneprojekt.

Planprogram för Håkan-Månsgården

Här hittar du mer information om pågående planarbete för Håkan-Månsgården i Vara tätort.

Håkan-Månsgården Etapp 1

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för första etappen av ett nytt bostadsområde i Vara tätort.

Iden 12

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för en ändring av befintlig detaljplan för Tingshuset i Vara tätort.

Bild visar en kartbild över Vara tätort, röd ring markerar var planområdet är.

Kedum 6:12

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för industri på fastigheten Kedum 6:12 i Arentorp tätort.

Lärkan 4

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för fastigheten Lärkan 4 och del av Lärkan 2 i Vara tätort.

Bild visar en kartbild över Vara tätort, röd ring markerar var planområdet.

Lärkträdet 4 m.fl.

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för kvarteret Lärkträdet i Vara tätort.

Plåtslagaren 4 m.fl.

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för industri på fastigheten Plåtslagaren 4 i Vara tätort.

Ryda 6:15

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för en ny biogasanläggning i Ryda.

Tråvad 2:3

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för ett nytt bostadsområde i Tråvad tätort.

Tornum 6:167

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för gamla brandstationen i Kvänum tätort.

Vara 27:1

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för fastigheten Vara 27:1 i Vara tätort.

Öttum 3:34 och Öttum 25:1

Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för fastigheterna Öttum 3:34 och Öttum 25:1.

Vill du upprätta eller ändra en detaljplan?

Ansök om planbesked i vår e-tjänst.