Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för industri på fastigheten Kedum 6:12 i Arentorp tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Kedum 6:12
  • Område: Arentorp, Väster
  • Användning: Industri
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

15 november 2022 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge postivt planbesked §126. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation för industri och kontor.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?