Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för fastigheten Lärkan 4 och del av Lärkan 2 i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Lärkan 4 och del av Lärkan 2
  • Område: Vara tätort
  • Användning: Ändring av detaljplan, bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

18 april 2023 beslutade miljö- och byggnadsnämnden postivt planbesked §39.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering för att utöka Lärkan 4.

I området gäller befintlig detaljplan ”Stadsplan för Vara Köping” från 1944 där området är utlagt som kvartersmark för bostadsändamål, samt tomtindelningsplan från år 1914. Den befintliga tomtindelningsplaner hindrar fastighetsreglering mellan Lärkan 2 och 4.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?