Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för gamla brandstationen i Kvänum tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Tornum 6:167
  • Område: Kvänum, gamla brandstationen
  • Användning: Bostäder, Centrum, Verksamhet
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

21 mars 2023 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge postivt planbesked §30. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvänding för att skapa möjligheter till exploatering.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?