Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för ett nytt bostadsområde i Tråvad tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Tråvad 2:3
  • Område: Tråvad tätort
  • Användning: Bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

18 november 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge postivt planbesked §180. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Det markerade planområdet är idag utpekat i Översiktsplan från 2012 som ett utbyggnadsområde för bostäder. Området är i utkanten av Tråvad tätort och är i direkt anslutning till ett idag redan befintligt bostadsområde. Idag finns begränsat med lediga tomter för bostäder och tätorten är i behov av planberedskap.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med blandad boendeform.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?