Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för fastigheten Vara 27:1 i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Vara 27:1
  • Område: Nordväst om konserthuset/badhuset
  • Användning: Verksamhet
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

16 november 2022 beslutade bildningsnämnden att utreda möjligheten för en ny detaljplan och miljö- och byggnadsnämnden ger postivt planbesked §154. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet/idrottsverksamhet.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?