Dumpade fordon

Här får du veta vad som gäller för dumpade fordon och hur du går tillväga för att rapportera ett dumpat fordon till kommunen.

Dumpade fordon dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon.

Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Vara kommun besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas men på fordonsägarens bekostnad.

Dumpat fordon på privat mark

Om ett fordon har lämnats på privat mark är du som fastighetsägare ansvarig att i första hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet. Tänk på att dokumentera alla försök att få tag på fordonsägaren. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om du ansöker om hjälp via kommunens felanmälansystem. Vi vill då få tillgång till all dokumentation innan vi tar över ärendet.

Rapportera in ett dumpat fordon

Om du vill rapportera ett dumpat fordon gör du det i vår felanmälningstjänst. Gå in i tjänsten och välj Gata/trafik, därefter Trafik och sedan Felparkerat fordon. Skriv in en kort beskrivning av ärendet och välj plats där fordonet står placerat. Fyll i mejladress och telefonnummer som vi kan nå dig på. Räkna med cirka 4-5 veckors hanteringstid för att få fordonet bortforslat.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?