Vanliga frågor trafik och gator

Här får du svar på vanliga frågor som rör trafik och gator.

Vad gör kommunen åt felparkerade bilar?

När vi får in rapporter om felparkerade bilar köper vi in parkeringsövervakning. Då detta ska täcka alla kommunens orter blir det mycket riktade insatser. Alltså, där det är mycket felparkerade fordon, där fördelas tiden mest.

Vad gör kommunen åt skrotbilar?

Så fort vi får inrapporterat en misstänkt skrotbil så lägger vi in detta i vår felanmälan. Sen gör vi följande:

  1. Först åker vår parkeringsövervakare dit och tar en tidkontroll på fordonet.
  2. Om fordonet fortfarande står kvar veckan efter får det en parkeringsanmärkning.
  3. Står det fortfarande kvar efter två till tre veckor så skickar vi ett brev till fordonsägaren med en uppmaning om att hämta sitt fordon.
  4. Om så inte görs efter utsatt datum så skickar vi ett protokoll till ägaren och sedan tar kommunen över fordonet och skrotar det.

Vilka gator halkbekämpas och snöröjs?

Samtliga gator i kommunen halkbekämpas och snöröjs. Vi ansvarar för kommunala gator och torg i våra tätorter. Genomfartsgatorna, förutom de i Vara, ansvarar Tafikverkets förutom i Vara, de ansvarar vi för.

Det första vi snöröjer och halkbekämpar är gång- och cykelvägar samt genomfarter. Det dröjer dock till att vi har hunnit med samtliga områden.

Gatorna är fulla av hål. När ska ni asfaltera?

”Hål” i asfalten kan bero på att någon har grävt i gatan för att till exempel underhålla el-ledningar. För att få en rationell hantering för vår entreprenör, samlar vi ihop asfalteringsbeställningar till ett par tillfällen per år.

”Hål” kan också bero på att asfalten är gammal och sliten. Akuta problem försöker vi lappa och laga, i väntan på att vi har möjlighet att asfaltera om hela gator.

Många kör för fort på min gata. Vad kan jag göra?

Fortkörning är polisens ansvar att hantera.

På kommunala gator kan det ibland vara möjligt att anlägga fartgupp, men det kan orsaka vibrationsproblem i närliggande hus. Kontakta kommunens trafikingenjör via kontaktcenter för rådgivning.

På bostadsgator kan boende tillsammans gå ihop och skaffa blomlådor som farthiner.

Blomlådor som farthinder

Varför bygger ni trottoarer när vi har klarat oss utan dom förut?

Gående ska kunna röra sig tryggt och säkert på våra gator. Det kan de inte när de hänvisas till att gå ”mitt i gatan”, för att man tidigare tagit bort den trottoar som oftast fanns där tidigare.

Att vi gör dem breda är för att de exempelvis ska rymma en barnvagn och barn som går bredvid, eller någon som behöver rullator med medföljande person.

Det kör a-traktorer utanför mig och de stör. Vad kan jag göra?

Som med alla trafikförseelser så ska det polisanmälas.

Kommer ni att sätta upp fler laddstolpar för elbilar?

Laddstolpar är en fråga för våra elbolag. Kommunen sätter inte upp några publika laddstolpar i dagsläget.

Varför sopar ni inte min gata?

Vi sopar alla gator och det kan ta uppemot fem till sju veckor innan vi har kommit runt på samtliga orter. Vi växlar turordningen för sopning i tätorterna varje år så att det blir rättvist.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?