Blomlådor som farthinder

Här får du information om hur du går tillväga och vad du ska tänka på om du vill ansöka om blomlådor som trafikhinder.

För att få en tryggare och säkrare trafikmiljö kan du placera ut blomlådor på gatan. Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av er som bor på gatan. Du som fastighetsägare kan medverka till att sänka fordonens hastighet genom att efter godkänd ansökan placera ut blomlådor enligt angivna reglerna.

Ansökan

För att ansöka om blomlådor som farthinder kontakta kommunens gatuingenjör via kontaktcenter.

Regler för blomlådor som farthinder

  • Det ska finnas en kontaktperson som ansvarar för blomlådorna. Ansvaret innefattar renhållning och kontroll av planterade blommor samt placering.
  • Kontaktpersonen ska bo på den gata där blomlådorna ställs ut.
  • Fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna ska vara positiva till utplaceringen.
  • Blomlådorna får ställas ut under tiden 1 maj–1 november, under förutsättning att vårens sandupptagning är slutförd samt höstens lövupptagning respektive snöröjning ej påbörjats. Är sandupptagningen inte utförd 1 maj kan ni själv sopa under blomlådorna eller vänta med utplacering tills sopning gjorts.
  • Gatan ska vara en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik och utan busstrafik.
  • Platsen där blomlådorna står ska vara belyst nattetid.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter enligt Trafikverkets regler.
  • Tillståndet gäller för 1 år i taget.

Efter godkänd ansökan

När din ansökan är godkänd kan du bygga blomlådorna. De ska byggas enligt de anvisningar som du får med din godkända ansökan. Blomlådorna ställer ni sedan ut i samråd med gatu- och parkavdelningen, som gör markeringar för placeringen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?