Transportdispens

På den här sidan får du information om hur du ansöker om transportdispens, vem som behöver göra det och vilka ansökningsavgifterna är.

Ansökan om transportdispens görs för tunga, breda eller långa transporter. Du ska söka dispens hos kommunen om transporten endast går inom Vara kommun. I övriga fall skickar du ansökan till Trafikverkets region där färden påbörjas. Startar resan i Vara kommun ska ansökan alltså lämnas in till Region Väst.

Ansökan transportdispens Vara kommun

Du kan ansöka om transportdispens via ansökningsblankett. Om transporten endast sker inom Vara kommun ska dispensansökan skickas till tekniska@vara.se

Ansökningsavgifter för transportdispenser

Ansökningsavgift för dispens för tung, bred eller lång transport

Ansökningsavgifter för transportdispenser

Typ av transport

Avgift

Tung transport

1 660 kronor

Bred transport, högst 450 cm bred

870 kronor

Bred transport, bredden överstiger 450 cm

1 660 kronor

Lång transport, högst 35 m

870 kronor

Lång transport, längden överstiger 35 m

1 660 kronor

Bred och lång transport, högst 450 cm bred
och högst 35 m lång

870 kronor

Övriga kombinationer av transporter

1 660 kronor

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?