Starta och driva restaurang/café

Information om att starta ett livsmedelsföretag, hur du registrerar det hos kommunen och vilka regler du ska följa.

Du som driver eller ska starta en restaurang, ett café eller annan livsmedelsverksamhet behöver vara registrerad hos kommunen. Anmälan skall göras 6 veckor innan du startar.

Registrera ditt företag hos kommunen

Verksamheter med slakteri ska godkännas av Livsmedelsverket.

Tänk på detta innan du startar

Det är viktigt att vara noggrann när du planerar, bygger och inreder din verksamhet. Det kan bespara dig pengar om fel och brister upptäcks vid livsmedelskontrollen.

Lokalens utformning

 • Bygglov eller bygganmälan kan behövas om du ska göra ändringar.
 • Utrymmen, inredning och utrustning ska vara lätta att rengöra och underhålla.
 • Ventilation och belysning ska finnas och vara ändamålsenlig.
 • Personal som hanterar oförpackade livsmedel får inte använda samma toalett som gästerna. Det ska finnas tillräckligt med handtvättsställ.
 • Du ska prata med Räddningstjänsten om utrymningsvägar och brandskydd. De utför tillsyn och ställer krav på hur det ska se ut.

Tillstånd

 • Ska du till exempel använda gasol i köket eller utegrillen behöver du tillstånd för att få hantera brandfarlig vara. Tillståndet utfärdas av Räddningstjänsten.
 • Vill du servera öl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker behöver du ha serveringstillstånd.

Byte av ägare, organisationsnummer samt avsluta verksamhet

Ägarbyte

Vill du avsluta din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till miljö- och byggenheten via kontaktcenter.

Byte av organisationsnummer

Registrering av en verksamhet är knuten till företagets organisationsnummer och inte till exempelvis en lokal. Registreringen upphör att gälla vid byte av organisationsnummer. Byter du organisationsnummer på din verksamhet behöver du alltså registrera dig på nytt.

Avsluta verksamhet

Vill du avsluta en livsmedelsverksamhet ska du anmäla detta till miljö- och byggenheten via vår e-tjänst.

Vatten i livsmedelsverksamheter

Vatten som används till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel måste vara av dricksvattenkvalitet. Kommunalt vatten uppfyller dessa krav, men har du egen brunn måste du:

 • Registrera din brunn som en dricksvattenanläggning för få att använda vattnet i din verksamhet.
 • Testa ditt vatten för att bevisa att de uppfyller kraven för dricksvatten.
 • Göra kontinuerliga prover för att visa att vattenkvaliteten inte förändras.
 • Ha med brunnen som en del i egenkontrollprogrammet.

Som livsmedelsföretagare kan du istället välja att hämta kommunalt vatten. Detta kan du göra via en kran på torget sommartid eller på Lassagården som är öppen året runt för större mängder.

OBS! E-tjänsten för registrering av dricksvattenanläggning kommer inom kort. Under tiden kan ni kontakta kontaktcenter för att få en blankett.

Avgifter inom livsmedelsområdet

När du registrerar en ny livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes arbete. Verksamheten betalar även en avgift efter kontrollbesök. Storleken på avgiften bestäms av verksamhetens storlek och typ.

Om vi under kontrollbesöket upptäcker att du inte följer livsmedelslagstiftningen, och vi anser att en uppföljande kontroll är nödvändig, görs ett återbesök i verksamheten. För det tas en timavgift ut som motsvarar den tid som myndigheten lagt ned på att förbereda, genomföra och administrera arbetet för kontrollen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?