Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamheter i Vara kommun. Dina klagomål och synpunkter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att utveckla förbättra och utveckla vår verksamhet.

Du kan enkelt rapportera ett klagomål eller synpunkt via vår e-tjänst. Rapporten diarieförs och sedan tas den emot och utreds av berörd verksamhetschef (ibland tillsammans med ansvarig enhetschef). Du klickar på länken nedan och lämnar dina synpunkter där:

Målsättningen är att du inom tre veckor ska ha fått ett meddelande om vidtagna åtgärder. I e-tjänsten väljer du om du vill ha återkoppling eller inte. Vill du vara anonym så finns det möjlighet till detta, men då kan du inte få någon återkoppling på vidtagna åtgärder.

Utredningen kan ta längre tid än tre veckor beroende på vad ärendet handlar om. Du får i sådana fall information om det.

Du kan INTE överklaga beslut i e-tjänsten

Du får information om hur du överklagar när du får ett beslut. Har du frågor kan du kontakta din handläggare.

Mer information om klagomål och synpunkter

Vi registrerar och diarieför de synpunkter som du lämnar. När vi registrerar handlingen blir den offentlig. Det innebär att alla som vill kan ta del av både synpunkten och svaret, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål. Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden i Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - om du inte är nöjd med vården.

Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - om du är missnöjd med hälso- och sjukvård, socialtjänst eller LSS-insatser.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?