Dödsfall och begravning

  • Begravningsombud

    Begravningsombud företräder personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Här finns information om Vara kommuns begravningsombud.

  • Borgerlig begravning

    En borgerlig begravning är ett alternativ till en religiös begravning.

  • Dödsboanmälan och bouppteckning

    När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader. Här finns information om dödsboanmälan och bouppteckning.