Specialkost

Här får du veta mer om specialkost i förskola och skola. Du får också information om hur du gör för att ansöka om specialkost.

Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl samt vegetarisk kost, vegankost och kost utan kött.

För att få specialkost av medicinska skäl krävs ett läkarintyg i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasium. För att maten ska vara säker för alla behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov.

Ansök om specialkost

För att få specialkost skickar du in en ansökan via vår e-tjänstplattform. Titta gärna på vår instruktionsfilm som visar hur du gör för att ansöka om specialkost.

Frågor och svar om specialkost

Vilka behöver läkarintyg?

Barn och ungdomar med exempelvis matallergi, intolerans, mag- och tarmbesvär, övervikt eller undervikt behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som äter pedagogiska måltider. Du lämnar in läkarintyget vid anmälan i e-tjänstplattformen.

Vegetarianer, veganer eller elever som exempelvis av religiösa skäl väljer en annan kost behöver inte läkarintyg. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver heller inte läkarintyg. I dessa fall planerar skola, elevhälsa, kök och vårdnadshavare lämpliga anpassningar. Om det dock behövs specialkost av medicinska skäl i kombination med ovanstående så krävs ett läkarintyg som visar behovet av den medicinska specialkosten.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk läkarlegitimation. Kontakta vårdcentralen och be om att få starta en utredning om en sådan inte har gjorts.

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år, i hela Västra Götalandsregionen.

Vad händer om jag inte fått något läkarintyg?

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i väntan på läkarintyg. Har inget läkarintyg kommit in inom den tiden tar vi bort specialkosten. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg lämnas in som visar behovet under utredningstiden.

Varför kräver vi läkarintyg?

  • För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost. Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.
  • För att undvika konsekvenser av att utesluta livsmedel i onödan. Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.
  • För en bättre arbetsmiljö för personalen i köket. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade äventyras livsmedelssäkerheten av de ökande önskemålen av specialkoster som inte är säkerställda.
  • För en bättre arbetsmiljö för pedagogisk personal. Ett ökat antal specialkoster kan innebära en större risk att fel mat serveras på exempelvis förskoleavdelningar.

Hur ofta behöver jag förnya min anmälan om specialkost?

Många växer ifrån sina allergier och behovet av specialkost kan förändras över tid. Därför måste anmälan om specialkost förnyas med jämna mellanrum. En ny anmälan/uppdatering om specialkost ska lämnas in när barnet börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och gymnasium. En ny anmälan/uppdatering ska också lämnas in däremellan så fort det sker en förändring i specialkosten eller om barnet byter förskola eller skola. Glöm inte att samtidigt även lämna in aktuellt läkarintyg som visar behovet av medicinsk specialkost.

Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Mitt barn har en livslång sjukdom som kräver specialkost. Behövs en ny utredning?

Om ditt barn är diagnosticerad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver du inte göra en ny utredning för att få specialkost. Det räcker med ett läkarintyg som visar detta.

Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyats så att det bara är det aktuella behovet av specialkost kvar.

Mitt barn är känsligt mot laktos. Hur gör jag då?

Den vanliga maten som serveras i våra förskolor och skolor innehåller vanligtvis en så låg halt laktos att den räknas som laktosreducerad kost och som de allra flesta kan äta vid en vanlig laktosintolerans. Det finns alltid möjlighet att välja laktosfri mjölk som dryck. Laktosfri mat till de som upplever en känslighet serveras endast vid mjölkbaserad soppa, risgrynsgröt samt pannkaka. Inget läkarintyg krävs i dessa fall.

Finns behov av helt laktosfri kost alla dagar i veckan av andra medicinska skäl krävs läkarintyg som visar detta.

Får mitt barn fortsätta att dricka havredryck fast mjölkproteinallergin är borta?

Ja. Många barn som tidigare haft en mjölkproteinallergi kan ha svårt för smaken av vanlig mjölk som dryck. För dessa barn erbjuder vi att de kan få fortsätta med havredryck. Fyll i en anmälan och ange under övrigt att barnet vill fortsätta med havredryck som dryck men äter vanlig mat. Inget läkarintyg behövs i detta fall då det inte påverkar den vanliga maten. När det gäller yoghurt och fil tar man av den vanliga sorten som finns. Inget växtbaserat alternativ erbjuds.

Kontakt vid frågor

Kontakta köket på respektive enhet eller skolhälsovården. Behöver du hjälp med din anmälan kan du även vända dig till:

Anki Torstensson
Kostchef
Telefon: 0512-313 21

Louise Thorsson
Kostekonom
Telefon: 0512-318 86

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?