Stöd och hälsa i förskolan och skolan

  • Barn- och elevhälsa

    Barn- och elevhälsan arbetar för att ge alla barn förutsättningar att nå sin fulla potential. Här kan du läsa om våra barn- och elevhälsoteam och våra olika yrkesgrupper.

  • Känner du oro för ditt barn?

    Här får du information om vart du vänder dig om du känner oro för ditt barns utveckling i förskolan eller skolan.

  • Ungdomsmottagning

    Här kommer du till Vara ungdomsmottagning. Här kan du bland annat få hjälp med preventivmedel och ställa frågor kring kropp, sex och relationer.