Svenska för invandrare, SFI

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket kan få läsa svenska för invandrare. Här får du veta mer om hur det fungerar och hur du anmäler dig.

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning i svenska. Utbildningen riktar sig till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Utbildningen är indelad i kurserna A-D beroende på studiemål och utbildningsbakgrund. Utbildningen är anpassad efter varje person och består av tre studievägar. Efter genomgången D-kurs ska du kunna använda svenska i yrkesliv, yrkesutbildning eller fortsatta studier i svenska som andraspråk. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

Ansökan till svenska för invandrare (SFI)

För att ansöka till SFI-utbildning använder du vår e-tjänst för ansökan till SFI-utbildning.

Din SFI-utbildning startar senast tre månader efter ansökan. Du som omfattas av etableringsinsatser startar din utbildning inom en månad.

Besöksadress

Utbildningen bedrivs i Arena Utbildnings lokaler på Vara vårdcentral i Vara tätort.

Allégatan 46
534 32 Vara

Vem får studera svenska för invandrare (SFI)?

Om du kommer från ett land utanför EU

Om du kommer från ett land utanför EU har du rätt att tas emot till SFI-utbildning om:

  • du är över 16 år (eller fyller 16 år under hösten)
  • du är folkbokförd i Vara kommun
  • du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket

Om du är asylsökande, vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd eller vistas i landet utan tillstånd har du inte rätt till SFI-utbildning.

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz har du rätt till SFI-utbildning om:

  • du är över 16 år (eller fyller 16 år under hösten)
  • du är bosatt i Vara kommun
  • du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket

Om du har tillräckliga kunskaper i det danska eller norska språket har du inte rätt till SFI-utbildning.

Har jag rätt att studera SFI om jag är på flykt från kriget i Ukraina?

Om du är en flykting från Ukraina och befinner dig i Sverige med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har du rätt till SFI under följande förutsättningar:

  • Du vistas varaktigt i Vara kommun.
  • Du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.
  • Du är över 18 år eller kommer att fylla 18 år under hösten.

Vad kostar SFI-studierna?

Du betalar ingenting för att studera svenska för invandrare (SFI). Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studier.

Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik om du önskar.

Hur länge studerar du SFI?

Det är individuellt hur lång tid en SFI-kurs tar. Du och din lärare har därför återkommande samtal om dina studier för att du ska veta hur du ska gå vidare.

Kursplan och kursmål för utbildning i svenska för invandrare finns på Skolverkets hemsida.

Kursplan svenska för invandrare Länk till annan webbplats.

Jag saknar ett svenskt personnummer - kan jag läsa SFI ändå?

Om du kommer från ett land utanför EU/Norden/Schweiz behöver du ha ett svenskt personnummer som ett bevis på att du är folkbokförd i kommunen. För personer som kommer från ett land inom EU/Norden/Schweiz är det inget krav på personnummer.

Hur bedrivs utbildningen?

I Vara kommun bedrivs SFI-utbildningen av Arena Utbildning AB. Det är fortfarande Vara kommun som ansvarar för din utbildning men Arena Utbildning ser till att lärare, kursmaterial och annat praktiskt finns till utbildningen.

Hur fungerar det med betyg och intyg från SFI?

Efter varje avslutad SFI-kurs får du ett betyg som antingen består av Godkänt (G) eller Icke Godkänt (IG).

Du får inte ditt betyg skriftligen när du avslutar din kurs men om du har behov av att kunna visa ditt betyg kan du beställa ett utdrag ur betygskatalogen. Om du inte har avslutat en kurs men behöver ett bevis på att du studerat kursen kan du beställa ett intyg.

För att beställa ett utdrag ur betygskatalogen eller ett intyg använder du vår e-tjänst för detta.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?