Avgifter för lov och anmälan

På den här sidan kan du läsa mer om avgifter för lov och anmälan. Du får också exempel på hur avgiften beräknas.

Vad bygglovsavgiften blir beror på flera saker, bland annat vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område eller hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du också ha en karta som du beställer från kommunen.

Vad påverkar avgiften?

Det är ett antal faktorer som påverkar vad avgiften för lov och anmälan hamnar på.

 • mPBB Milliprisbasbelopp: Ett belopp som årligen fastställs. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor och motsvarar 52,5 i avgiftsberäkningarna.
 • OF Objektfaktor: Varierar beroende på objektets area. Ju större area desto högre objektsfaktor.
 • HF Handläggningsfaktor: Ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av ärendet kräver.
 • Ev justering: Eventuell justering av avgift kan göras utifrån exempelvis avvikelser.
 • N Justeringsfaktor: Ligger för bygglov på 1,0 och planavgift på 0,22. Justeringsfaktorn används i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden i kommunen.
 • KOM Faktor för kommunicering: Taxa som använd när kommunicering behövs. Faktorn varierar beroende på hur många sakägare som behöver höras och beroende på kungörelse. Annonskostnad på 20 kronor tillkommer.
 • PF Planfaktor: Varierar beroende på planens förutsättningar, exempelvis om det rör sig om en nybyggnad eller tillbyggnad.
 • Hörande av grannar: Summan avgörs beroende på hur många sakägare som berörs av ansökan. Hörande av grannar kostar 2 100 kronor, 3 150 kronor eller 6 300 kronor.

Exempel på beräkning av avgifter

Här föjer några exempel på hur avgift beräknas. Exemplen är baserade på 2023 års taxa.

Nybyggnad av enbostadshus 225 m2

Bygglovavgift räknas ut enligt följande

mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM

Planavgift räknas ut enligt följande

mPBB x PF x N

Exempel 1: Byggnationen följer detaljplanen

 • Bygglov: 52,5 x 10 x (24+28) = 27 300 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Planavgift: 52,5 x 1 200 x 0,22 = 13 860 kr
 • Summa: 41 442,50 kr

Exempel 2: Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten)

 • Bygglov: 52,5 x 10 x (24+28) x 1,2 = 32 760 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Planavgift: 52,5 x 1 200 x 0,22 = 13 860 kr
 • Summa: 46 902,50 + hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Exempel 3: Byggnationen ligger utanför planlagt område

 • Bygglov: 52,5 x 10 x (24+28) x 1,25 = 34 125 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
 • Summa: 34 407, 50 kr + ev hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Nybyggnad av lagerlokal 1 000 m2

Bygglovavgift räknas ut enligt följande

mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM

Planavgift räknas ut enligt följande

mPBB x PF x N

Exempel 1: Byggnationen följer detaljplanen

 • Bygglov: 52,5 x 26 x (24+28) = 70 980 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52, 5 x 5) + 20 = 282, 50 kr
 • Planavgift: 52,5 x 26 x 220 x 0,22 = 66 066 kr
 • Summa: 137 328,50 kr

Exempel 2: Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten)

 • Bygglov: 52,5 x 26 x (24+28) x 1,2 = 85 176 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282, 50 kr
 • Planavgift: 46,5 x 26 x 220 x 0,22 = 66 066 kr
 • Summa: 151 524,50 kr + hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Exempel 3: Byggnationen ligger utanför planlagt område

 • Bygglov: 52,5 x 26 x (24+28) x 1,25 = 88 725 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282, 50 kr
 • Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
 • Summa: 89 007, 50 kr + ev hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Nybyggnad av komplementbyggnad, till exempel garage 16-49 m2

Bygglovavgift räknas ut enligt följande

mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM

Planavgift räknas ut enligt följande

mPBB x PF x N

Exempel 1: Byggnationen följer detaljplanen

 • Bygglov: 52,5 x 2 x (17+13) = 3 150 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282, 50 kr
 • Planavgift tas inte ut för komplementbyggnader under 50 m2 = 0 kr
 • Summa: 3 432, 50 kr

Exempel 2: Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten)

 • Bygglov: 52,5 x 2 x (17+13) x 1,2 = 3 780 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 20 = 282, 50 kr
 • Planavgift tas inte ut för komplementbyggnader under 50 m2 = 0 kr
 • Summa: 4 062, 50 kr + hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Exempel 3: Byggnationen ligger utanför planlagt område

 • Bygglov: 52,5 x 2 x (17+13) x 1,25 = 3 937, 50 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 20 = 282, 50 kr
 • Summa: 4 220 kr + ev hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum på befintlig altan

Bygglovavgift räknas ut enligt följande

HF x mPBB x (ev. justering) x N + KOM

Exempel 1: Byggnationen följer detaljplanen

 • Bygglov: 65 x 52,5 x 1 = 3 412,50 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Summa: 3 695 kr

Exempel 2: Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten)

 • Bygglov: 65 x 52,5 x 1,2 = 4 095 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
 • Summa: 4 377,50 kr + hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Exempel 3: Byggnationen ligger utanför planlagt område

 • Bygglov: 65 x 52,5 x 1,25 = 4 265,63 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Summa: 4 548,13 kr + ev hörande av grannar (2 100 kr, 3 150 kr eller 6 300 kr)

Fasadändring inom planlagt område

Avgiften räknas ut enligt följande

OF x (HF1+HF2) x mPBB x N

Exempel 1: Mindre fasadändring som följer detaljplan

 • Bygglovsavgift: 2 x (11+10) x 52,5 x 1 = 2 205 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Summa: 2 487,50 kr

Exempel 2: Större fasadändring som följer detaljplan

 • Bygglovsavgift: 4 x (11+10) x 52,5 x 1 = 4 410 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Summa: 4 692,50 kr

Rivning av byggnad inom planlagt område 250 m2

Avgiften räknas ut enligt följande

HF x mPBB x N

Exempel: Rivningen följer detaljplanen

 • Rivningslov: 100 x 52,5 x 1 = 5 250 kr
 • Kommunicering Post- och inrikestidning: (52,5 x 5) + 20 = 282,50 kr
 • Summa: 5 532,50 kr

Rivning utanför planlagt område

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift räknas ut enligt följande

HF2 x mPBB x N

Exempel: Rivning utanför planlagt område

 • Avgift: 25 x 52,5 x 1 = 1 312,50 kr
 • Summa: 1 312,50 kr

Anmälan för eldstad

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift räknas ut enligt följande

HF2 x mPBB x N

Exempel: Anmälan för eldstad

 • Avgift: 25 x 52,5 x 1= 1 312,50 kr
 • Summa: 1 312,50 kr

Anmälan Attefallshus

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift räknas ut enligt följande

mPBB x OF x HF2 x N

Byggnationen följer Attefallsreglerna

 • Avgift: 52,5 x 4 x 15 x 1 = 3 150 kr
 • Summa: 3 150 kr

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?