Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt inom ett område med detaljplan ska din bygglovansökan innehålla en nybyggnadskarta. Här kan du läsa mer om och beställa nybyggnadskarta.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Beställ nybyggnadskarta

Du kan beställa en nybyggnadskarta av oss på Vara kommun. För framtagandet av en nybyggnadskarta betalar du en avgift.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?