Djurhållning inom detaljplan eller vissa tätbebyggda områden

Bor du i en tätort och funderar på att skaffa dig exempelvis hönor? På den här sidan får du information om djuren du behöver söka tillstånd för. Du söker även tillståndet här.

Inom detaljplanelagt område eller vissa andra tätbebyggda områden behöver du för en del djurarter ansöka om tillstånd från miljöenheten. Tillstånd behövs för att miljöenheten ska kunna bedöma om det finns risk för att djuren kan bli störande eller en hälsorisk för grannar och omgivning.

Tillstånd kan behövas för följande djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Ansök om tillstånd i vår e-tjänst.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?