Skadade eller sjuka djur

Här får du information om vad du ska göra om du märker att djur behandlas illa eller om du hittar skadade eller sjuka vilda djur.

Hur anmäler jag djur som missköts?

Om du vet att djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen som har ansvaret för tillsyn. Även tillstånd enligt djurskyddslagen söks hos dem.

Vad gör jag om jag ser ett skadat eller sjukt djur?

Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat eller sjukt så kontaktar du polisen på telefonnummer 114 14.

Tänk på att du inte får ta hand om skadade djur själv. Det är bara personer eller föreningar som har Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur. Däremot är det viktigt att du rapporterar in fynd av sjuka eller döda vilda djur till Sveriges veterinärmedicinska anstalt speciellt om du hittar flera samtidigt.

Viltolyckor Länk till annan webbplats.

Hur anmäler jag ett upphittat djur?

Om du tar hand om ett bortsprunget djur är du skyldig att kontakta polisen. Det är alltid polisen som avgör om ett djur är hittegods.

Angående fynd av afrikansk svinpest på vildsvin

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Det här kan du som invånare göra:

 • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

 • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
 • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
 • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
 • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
 • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälps åt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet ser förutsättningarna för att lyckas ljusa ut.

Det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

Mer information

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information om afrikansk svinpest och det pågående utbrottet.

Läs mer om afrikansk svinpest och se frågor och svar på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Se frågor och svar om afrikansk svinpest på sva.se Länk till annan webbplats.

Om du påträffar sjuka eller döda vilda fåglar

Vid påträffande av sjuka eller döda vilda fåglar ska du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar. Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.

 • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet
 • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
 • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på Västra Götalands länsstyrelse kontaktas. Länk till annan webbplats.

Information om vilka djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Länk till annan webbplats.

Om du har egna tamfåglar

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att viruset kommer i kontakt med din besättning eller sprids till andra. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och hur du ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Jordbruksverket om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän. Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?