Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om parkeringstillstånd. Här får du information om hur du ansöker och vad du ska tänka på innan du ansöker.

Du som är rörelsehindrad kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Du kan få ett tillstånd

 • som förare av fordonet
 • som passagerare om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Så ansöker du om parkeringstillstånd

Första gången du ansöker om parkeringstillstånd behöver läkarintyg och foto bifogas.

Kriterier vid ansökan om parkeringstillstånd

För att kunna ansöka om parkeringstillstånd behöver vissa krav uppfyllas:

 • Om du söker tillstånd som förare behöver ett läkarintyg bevisa att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuella gånghjälpmedel.
 • Om du söker tillstånd som passagerare behöver ett läkarintyg bevisa att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuella gånghjälpmedel. Du behöver också ha ett tillsynsbehov som är så stort att du inte kan lämnas ensam medan föraren lämnar av dig för att själv parkera bilen.
 • Du som är blind men inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
 • Du kan bara få ett parkeringstillstånd om du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Rörelsehindret ska finnas kvar minst 6 månader.
 • Du ska vara folkbokförd i den kommun du ansöker om parkeringstillstånd.

Information till dig som fått ett parkeringstillstånd

 • Placera ditt parkeringstillstånd väl synligt på insidan av fordonets vindruta. Tänk på att tillståndet är stöldbegärligt, därför bör tillståndet inte ligga kvar i bilen när det inte används
 • Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i det flesta europeiska länder. Reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner.
 • Om du missbrukar ditt parkeringstillstånd kan det tas tillbaka.
 • Borttappat eller stulet parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Vänd dig därefter till kommunen som spärrar kortet och utfärdar ett nytt.

Personligt tillstånd

Ditt parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagarare är personligt och får endast användas då ägaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det tas tillbaka.

Giltighetstid

Du kan få ett parkeringstillstånd för högst fem år. När ett tillstånd gått ut förnyas det inte automatiskt utan du måste du ansöka om ett nytt.

Vanliga frågor om parkeringstillstånd

Kostar parkeringstillståndet något?

Nej, det kostar ingenting.

Hur lång tid tar det från att jag har ansökt om parkeringstillstånd till att jag kan hämta ut det?

Normal handläggningstid är 2-6 veckor.

Får någon annan hämta parkeringstillståndet åt den sökande? I så fall vem?

Parkeringstillståndet kan hämtas ut av en anhörig efter överenskommelse. Kom i kontakt med rätt person via kontaktcenter.

Behövs nytt foto och läkarintyg när jag ska förnya mitt parkeringstillstånd?

Fotot behöver bara bytas om du har ändrat utseende och inte är igenkännlig på bilden.

Nytt läkarintyg behövs om:

 • Det inte finns något gammalt.
 • Du söker som passagerare istället för förare.
 • Du har blivit sämre än sist du ansökte och premisserna har ändrats. Till exempel om du förr kunde gå 300 meter men nu klarar 75 meter.

Ska jag ta med mitt gamla intyg när jag hämtar ut det nya?

Du kan ta med det, men det är inget måste.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?