God man, förvaltare och förmyndare

På den här sidan hittar du information om vad en god man och förvaltare gör och vem som har rätt till det.

En god man företräder dig om du behöver hjälp att ta till vara på dina ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Uppdraget varierar utifrån vilka behov du har. En god man kan exempelvis hjälpa dig med att betala räkningarna, se till att ditt boende är bra och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Kontakta överförmyndarna

Överförmyndaren i Vara ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Lidköping och Götene. De samverkande överförmyndarna har kontor i stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

Kontaktuppgifter, öppettider, blanketter och mer information om god man, förvaltare och förmyndare finns på Överförmyndarna Västra Skaraborgs hemsida.

Överförmyndare Västra Skaraborg Länk till annan webbplats.

Vem har rätt till en god man?

Personer som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att se till sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv kan få en god man.

Om du är ensamkommande barn eller ungdom har du rätt till en god man under tiden som du söker asyl.

Vad är skillnaden på god man och förvaltare?

Ibland räcker det inte med en god man för att hjälpa en person. Då kan tingsrätten utse en förvaltare som hjälper till. Det görs om en person inte kan vårda sig själv eller sina ägodelar.

Om tingsrätten utser en förvaltare till dig kan du inte längre bestämma själv när du till exempel vill ta ut pengar på banken eller skriva ett avtal.

Vad gör nämnden för överförmyndare i samverkan?

Nämnden för överförmyndare i samverkan är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Nämndens huvudsakliga uppgift är att skydda minderåriga och vuxna som helt eller delvis saknar förmåga att fatta beslut från rättsförluster.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?