Våld i nära relationer

Här finns information om var du kan få stöd och hjälp om du upplever våld i en nära relation. Du hittar också information om olika slags våld i relationer.

Våld i nära relation är vanligt att de flesta av oss har någon i vår närhet, i familjen eller på jobbet, som antingen blir eller har blivit utsatt. De som utövar våld i nära relation kan finnas på jobbet, bland vänner eller i familjen.

Våld i nära relation är allvarligt, det orsakar både fysiskt och psykiskt lidande och får konsekvenser både för individen, familjen och samhället i stort. Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar måendet och ofta även arbetsförmågan. För den som utsätts för våld kan arbetsplatsen vara en trygg miljö, fri från våld men ibland kan våldet följa med in på jobbet via mejl, telefon eller fysiska besök.

Kontakta kommunen via kontaktcenter om du vill ha hjälp.

Vad händer när jag kontaktar kommunen?

När du kontaktar oss får du prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren utreder och prövar din rätt att få stöd.

Kontakt socialjouren

Socialjouren Länk till annan webbplats.

Om du behöver socialtjänstens hjälp utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren på telefonnummer: 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.

Socialjourens telefontider är måndag till torsdag och söndag klockan 17-23, fredag och lördag klockan 17-02. Övrig tid nås socialtjouren via polisens telefonnummer 114 14.

Socialjouren finns till för akuta ärenden för alla som bor eller vistas i någon av Skaraborgs kommuner.

Om ditt ärende är akut, ring alltid 112!

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer är alla typer av våld och andra övergrepp som en person utsätter en annan person för som den har en nära relation med. Det kan vara en partnerrelation, syskonrelation eller andra familje- och släktrelationer.

Våldet kan uttrycka sig på olika sätt och flera av dem utgör brottsliga gärningar. Det kan handla om grovt våld och sexuella övergrepp. Det kan även handla om handlingar som inte definieras som brott enligt lagen, men där du känner dig utsatt.

Kom ihåg att det sällan är klara gränser mellan våldsformerna som beskrivs nedan, under rubriken "Olika begrepp för våld i nära relationer". Ibland är det enbart en form av våld som utövas, andra gånger kan våldshandlingen innehålla flera former av våld.

Oavsett är syftet med våldshandlingarna alltid detsamma: att utöva makt och kontroll genom att hota, skada och skrämma.

Olika begrepp för våld i nära relationer

Våldsutövare och våldsutsatt

Vem som helst kan vara våldsutövare eller våldsutsatt, oavsett könstillhörighet. Det syns inte utanpå. Det vanligaste är att en kvinna utsätts av en man. Kvinnor utsätts i högre grad för grovt våld och behöver i större utsträckning söka sjukvård, jämfört med de män som utsatts för våld av någon de känner.

Våld i nära relation

När någon utsätts för våld av en person som den har eller har haft en nära och förtroendefull relation till, kallas det våld i nära relation. Den som utövar våld kan vara en partner, föräldrar, syskon, vuxna barn eller barnbarn. Våldsutövare kan också vara personer som den utsatta är beroende av för vård och omsorg. Angående våld i nära relation görs ingen skillnad på heterosexuella och homosexuella parrelationer, eller om våldet sker i olika familj- eller släktrelationer. När barn bevittnar våld i sin familj, utan att våldet riktas direkt mot barnet, räknas det som att barnet är utsatt för våld i nära relation - vilket är straffbart.

Mäns våld mot kvinnor

Begreppet mäns våld mot kvinnor visar att våld är en jämställdhetsfråga. Män är överrepresenterade bland våldsutövare. Kvinnor utsätts i större omfattning för sexuellt våld och grovt våld i nära relation jämfört med män.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som utgår från patriarkala och heteronormativa föreställningar. Det vill säga att mannen är norm, kvinnan är underordnad och ska komplettera mannen. Våld och förtryck utövas ofta av fler personer, enskilt eller gemensamt, exempelvis av den närmaste familjen, föräldrar, syskon, släktingar eller nära bekanta. Främst utsätts flickor och kvinnor, men pojkar och män kan också utsättas för våld och förtryck. Både män och kvinnor kan vara våldsutövare. Pojkar och unga män kan tvingas att bevaka sina systrar eller kvinnliga familjemedlemmar, mot sin vilja. Flickor och kvinnors sexualitet är central men även begränsningar av livsutrymmet eller att inte få välja sin partner förekommer.

Olika typer av våldsuttryck

Här nedanför finns en lista med olika typ av våld. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något eller sluta med något mot sin vilja.

Fysiskt våld​

Kan innebära att våldsutövaren nyper, drar i håret, håller fast, sparkar eller slår med knytnäve eller föremål, kastar saker, tar stryptag, och annat som medvetet orsakar skada eller rädsla. Även sexuellt våld är fysiskt våld.

Det finns samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta för fysiskt våld är människor i riskzonen och vice versa.

Psykiskt våld

Det kan innebära att våldsutövaren använder elaka ord, kritiserar den utsattas personlighet, hotar att slå, hotar att utsätta barn eller husdjur för våld. Att tvinga den våldsutsatta att göra något obekvämt som man skäms för, kan vara ett sätt att kontrollera.

Psykiskt våld kan handla om att tvingas eller hindras att delta i saker som att till exempel träffa vänner, familj eller delta i religiösa aktiviteter.

Hot om att ta sitt eget liv för att få igenom sin vilja är också en form av psykiskt våld.

Digitalt våld​

Kan innebära att våldsutövaren ständigt sms:ar eller ringer för att kontrollera var partnern är eller vem partnern umgås med. Utövaren kan kräva tillgång till olika lösenord så som mejl, sociala medier med mera och på olika sätt använda telefon, dator eller annan digital utrustning för att övervaka och utöva psykiskt våld och hot.

Ekonomiskt våld​

Ekonomiskt våld kan innebära att våldsutövaren bestämmer över den utsattas pengar, kräver att alla inköp redovisas, tvingar den våldsutsatta att teckna abonnemang eller utnyttjar dennes bankaffärer för egen vinning. Ekonomi kan användas som maktmedel, och försvåra möjligheterna till en separation.

Ekonomiskt våld kan även pågå efter separationen.

Sexualiserat våld

Sexualiserat våld kan innebära att våldsutövaren till exempel tafsar, eller tvingar någon att bevittna eller utföra sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan exempelvis vara våldtäkt, att tvingas se på eller delta i porrfilm.

Att bli fotograferad eller filmad i ett sexualiserat sammanhang utan samtycke eller tvingas sälja sexuella tjänster, är också sexualiserat våld.

Funktionshinderrelaterat våld samt försummelse

Det kan innebära att våldsutövaren använder den utsattas funktionsnedsättning eller hjälpmedel, exempelvis rullator eller kryckor, i utövandet. Den utsatta får inte den vård eller omsorg den har rätt till. Utövaren kan möblera om, kontrollera matintag, medicin eller neka den utsatta hjälp med sin hygien.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som ofta finns i en nära relation där du som blir utsatt är beroende av och känslomässigt bunden till den eller dem som utövar våldet.

Skillnaden mellan våld i en nära relation och hedersrelaterat våld är att det hedersrelaterade våldet har en kollektiv aspekt eftersom våldet utövas och sanktioneras av familjen och/eller släkten. Våldet kan se ut på olika sätt men ofta handlar det om dig som är:

  • begränsad i din vardag
  • utsätts för olika former av våld
  • riskerar att giftas bort eller könsstympas.

Det centrala är kravet på oskuld och kyskhet, och kontrollen av sexualitet. Denna kontroll gäller i första hand flickor och kvinnor, men kan också drabba pojkar och män.

Är du eller någon i din närhet utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? Då kan du få hjälp.

  • Känns det som att du har mindre frihet än andra?
  • Känner du dig pressad att göra saker du inte vill?
  • Känner du dig kontrollerad av din familj/släkt?
  • Känner du en oro för att bli bortgift?

Kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen via kontaktcenter.

Resurscentrum Heder Skaraborg

Du kan också kontakta Resurscentrum Heder för att få stöd och råd. Du behöver inte berätta vem du är. De kan möta upp dig på lämplig plats i Skaraborg.

  • Arbetar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke?
  • Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende?
  • Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka?

Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg.

För mer information kan du besöka hedersrelaterad förtryck och våld. Länk till annan webbplats.
Du kan också ringa Resurscentrum Heder Skaraborg, telefon: 0 2 0-7 0 0 7 0 7 eller maila rch.skaraborg@skovde.se

Är du utsatt för våld?

Om någon utsätter dig för våld, ska du söka hjälp. Det finns hjälp att få.

Du som är över 20 år: Kontakta vuxenenheten via kontaktcenter, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Du som är under 20 år: Be om att få prata med någon på enheten för Familj, barn och ungdom via kontaktcenter.

Utsätter du någon för våld?

Om du utsätter någon för våld som du har en nära relation med ska du söka hjälp.

Om du är 20 år eller äldre ska du kontakta vuxenenhet via kontaktcenter. Om du är under 20 år ska du kontakta Familj, barn och ungdom via kontaktcenter. Du kan även välja att kontakta Utväg Skaraborg.

Välj att sluta

Funderar du på om ditt beteende är okej? Nu finns det en telefonlinje som vänder sig till dig som riskerar att skada den du gillar eller älskar. På Välj att sluta finns mer information om hur du kan få hjälp för att sluta skada andra.

Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?