Invasiva växtarter

Här kan du läsa mer om invasiva växtarter och få råd om hur du kan göra för minska spridning av dem.

Invasiva arter är växter och djur som tidigare inte funnits i Sverige men som avsiktligt eller oavsiktligt tagits hit med människans hjälp. Det är arter som utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom de breder ut sig på de inhemska arternas bekostnad. De sprider sig snabbt, kan tränga eller konkurrera ut andra arter, vara giftiga och sprida sjukdomar. De kan spridas i trädgårdar eller genom att de hanteras på fel sätt vid borttagande.

Förbjudna arter att sprida

Det finns invasiva arter som är EU-listade och förbjudna att sprida, till exempel gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka. Det finns även invasiva arter som inte är förbjudna men som ändå kan skapa stora problem för människor och natur om de sprids, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Detta kan du göra för att minska spridningen

För att minska spridningen av invasiva arter ska du tänka på att:

  • Inte slänga växtavfall/trädgårdsavfall i naturen.
  • Inte slänga invasiva arter i hemkomposten.
  • Transportera inte invasiva arter i öppet släp.
  • Små mängder växtavfall från invasiva arter kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som restavfall i den gröna tunnan.
  • Lämna in stora mängder växtavfall från invasiva arter på återvinningscentralen. Packa det i genomskinliga plastsäckar som du försluter väl. Prata med personalen på återvinningscentralen om var du kan lämna säckarna för förbränning. Tänk även på att lägga växtavfallet i väl förslutna säckar vid transport.
  • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort. Fråga i en trädgårdshandel om du är osäker.
  • Ta inte med dig vilda växter eller frön från utlandet.

Rapportera in invasiva arter

Om du skulle upptäcka invasiva växtarter i naturen ska du rapportera in det till Sveriges lantbruksuniversitets artdatabank.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?