Naturvårdsprogram

Här kan du läsa om naturvårdsprogrammet som är ett av underlagen i kommunes miljöarbete.

Programmet sammanställer och beskriver kommunens natur och naturvärden. Denna kunskap är en utgångspunkt när vi formulerar mål, ambitioner och riktlinjer för att dessa värden ska finnas kvar i framtiden. Programmet fungerar också som en kunskapsbank för områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Varför behövs ett naturvårdsprogram?

Kunskap om kommunens värdefulla natur är en förutsättning för att vi ska kunna bevara och stärka den biologiska mångfalden och nå ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vad är syftet med naturvårdsprogrammet?

  • Att bevara och stärka den biologiska mångfalden.
  • Klargöra mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet.
  • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor.
  • Redovisa kommunens värdefulla arter och naturområden.
  • Fungera som ett underlag i den fysiska planeringen.
  • Förslag på insatser som behövs för att bevara, sköta och utveckla en rik natur. 

Naturvårdsprogrammet är framtaget med stöd av LONA, lokala naturvårdssatsningen.

Logotyp LONA

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?