Våra tätorter

Vara kommun består av en centralort och flera andra tätorter. Här kan du bland annat läsa mer om det kommunala serviceutbudet på orterna.

Vara är centralort i kommunen och har ett stort serviceutbud. Här bor cirka 4 500 invånare som har tillgång till två förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, äldreboende, korttidsboende, gruppbostäder, dagverksamhet, träffpunkt, badhus, utomhusbad (sommartid), vårdcentral, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, fotbollshall med mera.

I Vara finns även en mängd affärer med ett rikt och varierat utbud. I Vara ligger det välbesökta Vara Konserthus.

Arentorp

Arentorp ligger sju kilometer sydväst om centralorten Vara.

I Arentorp finns förskola, grundskola upp till årskurs 6 och fritidshem. Skolan ligger naturskönt beläget med skogen och slätten in på knutarna. Samhället har cirka 500 invånare. Arentorp har varit stationssamhälle längs Håkantorp-Tumlebergsbanan.

Emtunga

Emtunga ligger omkring fyra kilometer öster om centralorten Vara och mellan dessa tätorter finns det en gång- och cykelväg. I Emtunga ligger Önums friskola med förskola och grundskola upp till årskurs 5. Även idrottsplatsen Mossbrott ligger på cykelavstånd från samhället. I Emtunga bor cirka 300 invånare.

Jung

Jung ligger omkring 12 kilometer nordost om centralorten Vara. Det bor cirka 400 personer i Jung.

I Jung finns förskola och grundskola upp till årskurs 3 samt fritidshem. Dessa drivs inte av kommunen.

Kvänum

Kvänum ligger cirka två mil från Vara och har cirka 1 300 invånare. Här finns förskola, skola upp till årskurs 9, äldreboende, LSS-boende, dagverksamhet, träffpunkt, badhus, bibliotek, fritidsgård med mera.

Kvänum är främst känt för sin entreprenörsanda. På orten ligger en mängd nationellt och internationellt verksamma företag.

Kvänum byggdes upp från slutet av 1800-talet kring järnvägsstationen och intill den äldre kyrkbyn. Här möttes Västgötabanan och fyra viktiga landsvägar.

Larv

Tätorten Larv är belägen omkring 17 kilometer sydväst om centralorten Vara och här bor cirka 200 personer.

I Larv finns grundskola för årskurs 4-6. Det finns också en friförskola.

Trakten kring Larv är en gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och skog. Här övergår den öppna bördiga slätten med sina böljande åkrar i ett skogslandskap. Gravhögar, domarringar, bautastenar, runsten, fornåkrar, ängs- och hagmarker vittnar om att vi är i en bygd som präglats av människan sedan årtusenden. Det var här i Larv som slaget på ”Larva” hed stod en gång i tiden.

Stora Levene

Stora Levene, ofta bara kallad Levene, ligger omkring nio kilometer norr om centralorten Vara. Levene har cirka 800 invånare. I Levene finns bland annat förskola och skola upp till årskurs 6 samt fritidshem, äldreboende, träffpunkt, sporthall och badplats.

På orten finns även en del företag och industrier, störst är sågverket. Välbesökta utflyktsmål är naturreservatet Levene äng med gravfält och runstenen vid Levene kyrka.

Stora Levene har vuxit fram som stationssamhälle och handelsplats vid järnvägen mellan Lidköping och Håkantorp väster om den gamla kyrkbyn med anor från
medeltiden.

Tråvad

Tråvad tätort är belägen cirka tio kilometer öster om centralorten Vara. I Tråvad bor cirka 450 personer.

I Tråvad finns förskola och grundskola upp till årskurs 3 samt fritidshem. Här finns flera betydelsefulla industriföretag.

Ån Lidan ger karaktär åt samhället. Här finns bad- och fritidsanläggning med bland annat omklädningsrum, dusch, kiosk och grillmöjligheter.

Vedum

Vedum är beläget i den sydvästra delen av kommunen cirka 12 kilometer från centralorten Vara och är den tredje störta tätorten i kommunen. I Vedum bor cirka 1 000 invånare som har nära tillgång till förskola, grundskola upp till årskurs 6, fritidshem, trygghetsboende, gruppbostäder, träffpunkt, bibliotek med meröppet, sporthall med mera. Vedum har också ett levande centrum med bageri, pizzeria och ett antal andra affärer.

I Vedum finns en av de största industrierna i kommunen.

Tågtrafiken Uddevalla-Herrljunga och Kinnekullebana passerar genom Vedum och förbindelserna är täta. Man når lätt västra stambanan och dess förbindelser med Stockholm och Göteborg.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?