Medelstora förbränningsanläggningar

Här kan du läsa om vilka förbränningsanläggningar som ska registreras och hur du gör det, samt vilka som finns i kommunen.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1-50 megawatt.

När behöver anläggningen registreras?

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas redan av förordningen om medelstora förbränningsanläggningar och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar: 20 december 2018.
  • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är 5 megawatt eller högre: 1 januari 2024.
  • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är lägre än 5 megawatt: 1 januari 2029.

*En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Hur registrerar jag anläggningen?

Använd vår e-tjänst för registrering av anläggning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Registrerade anläggningar

Registrerade förbränningsanläggningar i Vara kommun

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Varaslättens lagerhus ekonomiska förening

768400-2053

Lagerhuset 6

Vara Energi Värme AB

556605-9258

Motorn 5

Vedum Kök och Bad

556209-0521

Vedum 18:15

Solör Bioenergi Agrovärme AB

556229-5666

Gräsanden 9

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?