Äldreboenden

Här hittar du mer information om våra äldreboenden. Du får också information om hur du ansöker om plats på något av dem.

I Vara kommun finns det sex boenden för äldre. Boendena ligger i Kvänum, Stora Levene och i Vara tätort och tre av dem är särskilda boenden för personer med demenssjukdom.

På våra äldreboenden bor du i en egen lägenhet med kyl samt egen toalett och dusch. Säng och madrass ingår i lägenheten, övriga möbler och textilier tar du med själv och inreder så som du trivs bäst.

Ansökan om plats på våra boenden

Här ansöker du om en plats på något av våra äldreboenden. Du behöver ett biståndsbeslut för att få en boendeplats på något av våra äldreboenden.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter.

Äldreboende är en biståndsbedömd insats.

Biståndsbedömning i Vara kommun

Äldreboenden

Stenkilsgården

Stenkilsgårdens äldreboende med 21 lägenheter ligger vackert beläget alldeles intill skogen i Stora Levene. Vi har samlingsrum och en gemensam matsal.

På Stenkilsgården finns tillgång till fotvård och hårvård. Vi har även uppsökande tandvård.

Aktiviteter

På Stenkilsgården ordnas flera gemensamma aktiviteter som till exempel bingo, musikunderhållning och gudstjänst för den som önskar. En gång på våren och en gång på hösten har vi en gemensam fest med underhållning i stora matsalen.

Solgården

Solgårdens äldreboende ligger centralt i Vara tätort och har 30 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Boendet ligger centralt viket gör att du har närhet till vårdcentral, apotek och centrum med affärer. Inte långt ifrån Solgården ligger Badhusparken.

Aktiviteter

Det är viktigt med en meningsfull tillvaro i vardagen och att ha saker att se fram emot. Vi erbjuder olika aktiviteter att delta i, om önskemål finns. Aktiviterna kan vara allt från bingo, kaffekalas, utevistelse, sång, frågesport till gymnastik eller gudstjänst för de som önskar. I entrén till varje våning finns anslagstavlor där veckans aktiviteter finns beskrivna. Varje dag finns ett uppskrivet tema, exempelvis ”tulpanens dag”, ”kafferepets dag” eller ”polkagrisens dag”.

Tornumsgården

Tornumsgårdens äldreboende ligger centralt i Kvänum, cirka fem minuters promenad från livsmedelsaffär och busshållplats. På varje våning finns gemensam matsal och dagrum med ett inglasat uterum med infravärme som vi kan glädjas av från tidig vår till sen höst.

Aktiviteter

Vi har målsättningen att ordna en större aktivitet per månad. Dagliga aktiviteter består till stor del av samtal kring kaffet eller andra aktiviteter.  Frivillig gudstjänst ordnas varannan vecka på avdelningen. Vi erbjuder promenader och vi har även möjlighet att ta med de brukare som önskar att cykla på vår parcykel tillsammans med personal.

Genom projektet Ung omsorg erbjuder vi ett utbyte med den yngre generationen där syftet är att öka möten över generationsgränser och att föryngra äldreomsorgen.

Äldreboenden för personer med demenssjukdom

På boendet arbetar undersköterskor som regelbundet utbildas inom demens och andra kognitiva sjukdomar. Det finns också tillgång till sjuksköterska.

Kvänumsgården

Kvänumsgården är ett särskilt boende för personer med demens och geropsykiatri (sjukdomar med psykiska symtom hos äldre). Här finns 18 platser fördelat på två avdelningar, Vitsippan med nio demensplatser och Blåsippan med nio geropsykiatriska platser. Kvänumsgården ligger centralt i Kvänum cirka fem minuters promenad från livsmedelsaffären och där även busshållplats finns.

Kvänumsgården är hopbyggd med Tornumsgården. Boendet ligger på markplan med tillhörande utegård. Sociala utrymmen, matsal finns på varje sida och ett gemensamt allrum i mitten.

Aktiviteter

De dagliga aktiviteterna på Kvänumsgården består till stor del av samvaro med kaffe och samtal tillsammans med alla boende. En gång i veckan har alla som bor hos oss egen guldkantstid med aktiviteter utifrån egna intressen och behov. I samband med högtider ordnar vi olika aktiviteter. Vi erbjuder promenader och vi har även möjlighet att ta med de brukare som önskar att cykla på vår parcykel tillsammans med personal.

Södergård

Södergård är ett demensboende med 18 lägenheter på markplan fördelat på två avdelningar. Vi har också en härlig innergård som är lätt för dig som boende att använda och njuta av.

För att skapa en sinnesstimulerande miljö finns det i våra lokaler en liten dansbana, en röd liten stuga är uppbyggd på en vägg och det finns sittplatser för samvaro. I en av enheterna finns även en mindre frisörsalong dit en frisör kommer vid behov. Det går också att få fotvård efter tidsbokning.

Aktiviteter

Vi erbjuder vardaglig sysselsättning utifrån dina behov och önskemål. Personalen ordnar regelbundet gemensamma aktiviteter, exempelvis kafferep, dans och musikunderhållning där även anhöriga är hjärtligt välkomna att delta.

Södergård ligger i vårdcentrums lokaler i Vara tätort.

Östergård

Östergård är ett demensboende med 20 lägenheter på markplan. Östergård har en härlig innergård som är lätt för de boende att nyttja.

För att skapa en sinnesstimulerande miljö för de boende har det i ett av våra utrymmen byggts upp och möblerats ett kafé med inredning som minner om gamla tider. Kaféet används ofta, både av enheten och andra intresserade, som till exempel anhöriggrupper. På Östergård finns det också möjlighet att få fortvård och hårvård efter tidsbokning.

Aktiviteter

Vi erbjuder vardaglig sysselsättning utifrån dina behov och önskemål. Personalen ordnar regelbundet gemensamma aktiviteter, exempelvis kafferep, dans och musikunderhållning där även anhöriga är hjärtligt välkomna att delta.

Östergård ligger i vårdcentrums lokaler i Vara tätort.

Mer om våra äldreboenden

Kontaktman

Alla som bor på våra äldreboenden får en kontaktman vars uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier. Kontaktmannen arbetar för att skapa trygga former kring de insatser som du får. Vi lägger stor vikt vid att dina behov tillgodoses under insatserna och värnar om din integritet, delaktighet och dina individuella behov.

Inflyttningssamtal

God relation med dig och dina anhöriga är också viktig. Några veckor efter din inflytt har vi därför ett inflyttningsmöte tillsammans, antingen med bara dig eller tillsammans med dina närstående.

Hälso- och sjukvård

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån de behov man har. Till boendet kommer regelbundet kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kostnad för att bo på våra äldreboenden

När du bor i något av Vara kommuns äldreboenden betalar du:

  • omsorgsavgift,
  • hyra,
  • och för måltider.

Omsorgsavgiften är individuell och baseras på din inkomst och eventuella bidrag. Avgiften kan aldrig bli mer än maxtaxan som år 2024 är 2 575 kronor i månaden. Maxtaxan är samma i hela landet. Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan för omsorgsavgiften.

Kontakta oss via kontaktcenter om du har fler frågor om avgifterna.

Kontakt

Kvänumsgården

E-post: Jeanette Nilsson
Enhetschef
Telefon till Kvänumsgården:
Avd Blåsippan: 0512-316 92
Avd Vitsippan: 0512-316 93

Besöksadress

Kvänumsgårdens äldreboende
Götgatan 8
535 30 Kvänum

Solgården

E-post: Kristina Johansson
Enhetschef
Telefon till Solgården:
Våning 1: 0512-315 53
Våning 2: 0512-312 79
Våning 3: 0512-312 78

Besöksadress

Solgårdens äldreboende
Allégatan 20-22
534 32 Vara

Stenkilsgården

E-post: Ina Hasselblad
Enhetschef
Telefon till Stenkilsgården: 0512-319 64
Avdelning A: 0512-319 64
Avdelning B: 0512-314 65
Avdelning E: 0512-314 66

Besöksadress

Stenkilsgårdens äldreboende
Storgatan 42
534 73 Stora Levene

Södergård

E-post: Åsa Lindström
Enhetschef
Telefon till Södergård:
Violen: 0512-315 65
Rosen: 0512-315 66

Besöksadress

Johan Brinks gata 4A
534 33 Vara

Tornumsgården

E-post: Jeanette Nilsson
Enhetschef
Telefon till Tornumsgården:
Linden: 0512-316 64
Björken: 0512-316 65

Besöksadress

Tornumsgårdens äldreboende
Sveagatan 5
535 30 Kvänum

Östergård

E-post: Åsa Lindström
Enhetschef
Telefon till Östergård:
Lupinen: 0512-315 67
Vallmon: 0512-315 68

Besöksadress

Johan Brinks gata 4B
534 33 Vara

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?