Drogförebyggande arbete

På den här sidan får du information om vårt drogförebyggande arbete för att unga inte ska använda tobak/nikotin, alkohol och narkotika.

Det drogförebyggande arbetet betonar vikten av att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva inställning till drogbruk bland ungdomar och att våga säga nej. Det innebär i praktiken att som vårdnadshavare och vuxen ha nolltolerans mot alkohol och tobak för ungdomarna. Det är i princip bara de som dricker alkohol och röker som testar narkotika.

Tips till dig med tonåringar

  • Säg nej! Var tydlig med att ungdomar under 18 år inte ska använda alkohol och tobak och ha en negativ inställning till narkotika.
  • Håll koll på din egen alkohol.
  • Håll i gång samtalet med ditt barn och lär känna barnets kompisar.
  • Nätverka med andra föräldrar och ha gemensamma regler.
  • Tillåt inte föräldrafria fester. Ska ni bort – se till att ha backup och håll koll så inget går överstyr.
  • Våga söka hjälp om du är orolig för ditt barns beteende och umgänge.
  • Om du ser någon som langar tobak, alkohol eller narkotika, kontakta polisen på 114 14 eller www.polisen.se/tips Länk till annan webbplats.

Hur ser det ut i Vara kommun?

Varje år görs drogvaneundersökningar i årskurs 7-9 på Alléskolan och Nästegårdsskolan samt bland ettorna på Lagmansgymnasiet. Den ger en bild av hur det ser ut lokalt och blir bland annat ett underlag för föräldramöten.

Tobak

Den vanligaste produkten som innehåller nikotin bland eleverna på både gymnasiet och högstadiet är e-cigaretter, så kallad vejps. Drygt hälften av gymnasieeleverna har vejpat och 25 procent av högstadieeleverna.

Vad det gäller vanliga cigaretter är siffran strax under 50 procent för gymnasieeleverna och 15 procent för högstadieeleverna. Siffrorna för snus är ungefär de samma som för vanliga cigaretter i båda grupperna.

Alkohol

Strax under 60 procent av gymnasieeleverna har druckit alkohol. Siffran för högstadiet är 20 procent. På frågan om dina föräldrar tillåter att du dricker alkohol sker det också en stor förändring mellan åldersgrupperna. I princip alla elever i sjuan har svarat att föräldrarna säger nej. Eleverna i ettan på gymnasiet svarar att ungefär hälften av föräldrarna säger nej och 25 procent tillåter att de dricker alkohol.

Narkotika

Ungefär fem procent av eleverna som går första året på gymnasiet har använt narkotika och 40 procent vet någon som kan ge eller sälja narkotika till dem. Motsvarande siffra för högstadiet är några procent som testat och 15 procent som vet var de kan få tag på narkotika.

Lustgas

Mindre än fem procent har använt lustgas en gång och 1 procent har använt lustgas flera gånger av högstadieeleverna. Bland gymnasieeleverna är sifforna något lägre.

Drogförebyggarnas nyhetsbrev

Du kan prenumerera på drogförebyggarnas nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller information om nuläget gällande ungdomar och droger, tips om föreläsningar, böcker, tv-program och artiklar om relevanta ämnen samt uppmuntran till ett fortsatt restriktivt förhållningssätt hos föräldrarna.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Fyll i din e-postadress i formuläret.

Dina uppgifter
Dina uppgifterKontakt

Vara kommun anlitar Öckerö kommuns drogförebyggare för att stärka det drogförebyggande arbetet.

Håkan Fransson
Drogförebyggare
Telefon: 070-690 15 14

Christine Hummelblad
Drogförebyggare
Telefon: 073-049 09 74 eller 031-97 62 83

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?