Vara familjeteam

Här finns mer information om vad Vara familjeteam erbjuder, vad familjebehandling är och vart du vänder dig för att få stöd.

Om du eller din familj behöver stöd för att förändra din eller familjens beteende och livssituation finns det möjlighet att få familjebehandling genom Vara familjeteam. I teamet finns fyra familjebehandlare med olika bakgrund och med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Familjebehandling via Vara familjeteam är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård. Stödet erbjuds till familjer i Vara kommun med barn och ungdomar mellan 0-20 år och som fortfarande bor hemma. Upp till fem råd- och stödsamtal kan ges utan beviljande från socialsekreterare.

Detta stöd kan du få:

 • råd- och stödsamtal, 1-5 träffar utan biståndsbeslut från socialsekreterare
 • individuella samtal
 • barnsamtal
 • familjesamtal
 • föräldrautbildningar.

Familjebehandling är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling är ett stöd som riktar sig till en eller flera familjemedlemmar. Stödet ska stärka familjen och förmågan att påverka sin familjesituation. Behandlingen utgår från barnets eller ungdomens behov.

Hur arbetar Vara familjeteam?

Vi möter dig som förälder tillsammans med hela eller delar av din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig. Samtalet är grunden i arbetet där vi har möten med dig som förälder och ditt barn eller tonåring. Vi pratar om det som fungerar och om det som är svårt. Tillsammans hittar vi lösningar på familjens svårigheter för att få vardagen att fungera bättre. Vårt mål är att kunna bidra till bättre fungerande samspel inom familjen, där varje person blir bemött med respekt och får utrymme att växa.

Exempel på frågor som kan diskuteras med familjeteamet:

 • Räcker jag till som förälder?
 • Min tonåring vill inte gå till skolan.
 • Hur ska jag få mitt barn att lyssna och lyda?
 • Vi bara bråkar!
 • Jag orkar inte!
 • Hur ska jag hantera min tonåring?
 • Inget jag gör blir bra.
 • Hur kan jag förstå mitt barn bättre?
 • Jag är orolig för att min tonåring dricker alkohol.
 • Jag är orolig för att min tonåring har prövat narkotika.

Vad är råd- och stödsamtal för föräldrar?

Vid ett råd- och stödsamtal pratar vi ofta om vardagliga situationer som du upplever att du behöver någon att prata med om. Du kanske har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss genom kontaktcenter för att få mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?