Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du hjälpa ett barn, en ung människa eller en familj? Då kan du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi söker vuxna som lever trygga och stabila liv med tid och vilja att ta sig an ett viktigt uppdrag.

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson? Lämna en intresseanmälan via våra e-tjänster.

Familjehem

Vad är ett familjehem?

Som familjehem öppnar du din dörr och låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Familjehemmet blir barnets nya hem. Placeringen kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxttid.

Vi strävar efter ett bra samarbete mellan barnets familj, familjehemmet och socialtjänsten. Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till dess föräldrar viktig. Som familjehem måste man därför kunna och vilja upprätthålla kontakten med föräldrarna. Ju bättre de vuxna i barnets omgivning kan samarbeta desto lättare blir det för barnet.

Varför behövs familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn måste bo i familjehem. Det kan bero på:

  • Att föräldrarna är sjuka.
  • Att familjen har relationsproblem.
  • Missbruk eller andra svårigheter.
  • Att barnet eller ungdomen lever på ett sådant sätt att hen riskerar sin hälsa och utveckling.

Utsattheten sätter givetvis spår hos barnet. En del blir överaktiva och aggressiva medan andra blir tysta och inbundna. Några får svårt att sova, andra reagerar med skolk eller matvägran. Deras reaktion är ett rop på hjälp i en situation de själva inte rår för. För att barnen ska klara sig krävs att någon ser, förstår och agerar. Där kommer familjehemmet in i bilden.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem är helt vanliga familjer. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen avgörande betydelse. Det ställs inga formella krav på utbildning eller särskilda meriter. De som vill ställa upp bör ha ork, tid och engagemang. Stabila levnadsförhållanden är också viktigt.

Familjehem till barn och ungdom ska godkännas av socialnämnden. Familjehemssekreterarna gör en utredning för att bedöma familjehemmets resurser och lämplighet. I Vara kommun används en familjeintervju som baseras på Kälvestenmodellen. Familjehemssekreterarna gör hembesök och tar uppgifter från referenser, socialregister, försäkringskassa, kronofogde- och polisregister.

Får man stöd och ersättning som familjehem?

Ja, familjehemssekreterarna ger stöd och handledning till familjehemmen.

Som familjehem får man dessutom ekonomisk ersättning från kommunen. Varje månad betalar vi ut ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättningen är beror på barnets ålder och uppdragets omfattning. Vi följer rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner.

Kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj får du i uppdrag att ge stöd till en viss barnfamilj. Stödet innebär ofta att barnet bor hos dig några dygn per månad. Kontaktfamiljer är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer.

Alla som har en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktfamiljer?

Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Det kan vara en avlastning för föräldrar som inte har andra närstående som kan hjälpa till.

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. En utredning görs för att bedöma resurser och lämplighet.

Om du vill bli kontaktfamilj kommer kommunens familjehemssekreterare göra ett hembesök hos dig. Vi kommer också att prata med referenser och ta uppgifter från social-, kronofogde- och polisregister samt från Försäkringskassan.

Får man ersättning som kontaktfamilj?

Ja, som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättning man får beror på barnets ålder och uppdragets omfattning.

Kontaktperson

Vad är en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du ett barn regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Varför behövs kontaktpersoner?

Barn kan få en kontaktperson av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. En utredning görs för att bedöma resurser och lämplighet. I utredningen tar vi uppgifter från social-, kronofogde- och polisregister samt från försäkringskassan.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktperson. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan givetvis själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Får man ersättning som kontaktperson?

Ja, som kontaktperson får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?