Samarbete efter skilsmässa och separation

Föräldrar som genomgår en skilsmässa eller funderar på separation sig kan få stöd. Vi erbjuder bland annat samarbetssamtal och ett digitalt interaktivt verktyg för att hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär.

SES står för Samarbete efter skilsmässan och som du kan använda SES inför, under och efter en separation. Verktyget garanterar anonymitet hos användaren och är gratis för alla invånare i Vara kommun.

Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

SES är uppdelad i 18 olika delar, också kallade moduler. Grundmodulen som tar ungefär 30 minuter att göra kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation.

Det finns till exempel verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och verktyg för att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation. Du får kunskap om hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet och du kan logga in hur många gånger du vill. Du får tillgång till SES direkt, utan väntetid.

Verktyget är till dig som önskar att:

  • förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner.
  • få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte.
  • få kunskap och verktyg som bygger på forskning.
  • få frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta.

Om du vill ha personlig rådgivning eller inloggning utan att behöva ange personuppgifter, kontakta familje- och individomsorgen genom kontaktcenter.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett stöd till föräldrar i att kommunicera och samarbeta kring barnen under och efter en separation. Föräldrar som håller på att separera eller är separerade kan ha svårt att komma överens i frågor som gäller sina barn. Det kan handla om vårdnad, boende, umgänge och ekonomi. Exempelvis var barnet ska bo och hur barnet ska träffa den förälder som hen inte bor med.

Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta lösningar som blir bra för barnet och som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?