Kommunalskatt

Vara kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten. Här får du veta hur kommunen använder den kommmunala skatten.

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Mina skattepengar

Den kommunala skatten i Vara kommun är 21,77 kronor per intjänad hundralapp. Så här fördelas skatten i de olika kommunala verksamheterna.

En uppräkning av hur kommunalskatten fördelas mellan kommunens verksamhetsområden.

Vart går pengarna?

Andel av kommunalskatten (kr)

Äldreomsorg

4,24

Grundskola

3,38

Övrig verksamhet

3,29

Barnomsorg

2,35

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning

2,21

Individ- och familjeomsorg

1,70

Gymnasieskola och komvux

1,70

Skolmåltider

0,43

Bad- och idrottsanläggningar

0,35

Särskola

0,33

Skolskjutsar

0,31

Konserthus

0,30

Gator och vägar

0,28

Räddningstjänst

0,26

Bibliotek

0,21

Parker, grönområden och lekplatser

0,16

Kulturskola

0,13

Vuxenutbildning

0,09

Fritidsgårdar

0,05

Vatten- och avloppshantering

0,00

Skattesats i procent

21,77


Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?